fbpx

Krav til norske myndigheter

25.04.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Natur og Ungdom, sammen med en rekke andre organisasjoner, benytter 30-årsmarkeringen for ulykken i Tsjernobyl til å rette fem krav til den norske regjeringen.

Tirsdag 26. april 2016 er det 30 år siden Tsjernobyl-ulykken, som har blitt stående som verdens verste atomkraftulykke. Betydelige mengder radioaktivt materiale spredte seg over store områder i det nærliggende Europa, etter at en av reaktorene ved Tsjernobyl atomkraftverk eksploderte. Spor av strålingen ble funnet i alle land på den nordlige halvkule, og i Norge er det fremdeles flere områder som er under nøye oppsyn på grunn av den radioaktive forurensningen.

På tross av risikoen vi vet går hånd i hånd med atomkraft er det i dag fremdeles mange, utdaterte atomkraftverk som er i drift rundt om i verden. Sikkerhetsforanstaltningene ved flere av disse kraftverkene er definitivt blitt bedre, men det vil alltid eksistere en fare for alvorlige ulykker, og atomavfallet vil være farlig i flere tusen år etter at driften ved kraftverkene avsluttes.

Natur og Ungdom og en rekke andre organisasjoner benytter 30-årsmarkeringen for ulykken i Tsjernobyl til å rette fem krav til den norske regjeringen:

 

1.     Norske myndigheter må jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen

2.     Norske myndigheter må øke presset på russiske myndigheter for snarlig stenging av atomkraftverk som har gått ut på dato, slik som de gamle reaktorene ved atomkraftverkene på Kolahalvøya og ved St. Petersburg

3.     Norske myndigheter må kreve granskning av varslede brudd på tekniske krav og sikkerhetsrutiner ved byggingen av nye Leningrad atomkraftverk (LNPP-2)

4.     Norske myndigheter må ta ansvar for eget atomavfall og bygge et nytt norsk mellomlager for brukt atombrensel

5.     Det internasjonale forskningsprogrammet for atomenergi og atomreaktoren i Halden må nedlegges. Norsk virksomhet må ikke bidra til å forbedre atomkraftens konkurranseevne, eller produsere råvarer til atomindustrien
Organisasjonene som stiller seg bak kravene:

Framtiden i våre hender
Greenpeace
Grønn Ungdom
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Lofoten mot Sellafield
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Nei til Atomvåpen
Rød Ungdom
Rødt
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti