fbpx
Illustrasjon: Julius Langhof

Tsjernobyl 2

25.04.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

26. april i år er det 30 år siden Tsjernobyl-ulykken fant sted, den verste atomkraftulykken i historien. En av de fire reaktorene ved atomkraftverket eksploderte, og taket ble blåst av anlegget.

Betydelige mengder radioaktivt materiale spredte seg over store områder i det nærliggende Europa. Spor av strålingen ble funnet i alle land på den nordlige halvkule, og i Norge er det fremdeles flere områder som er under nøye oppsyn på grunn av den radioaktive forurensningen.

På tross av risikoen vi vet går hånd i hånd med atomkraft er det i dag fremdeles mange, utdaterte atomkraftverk som er i drift rundt om i verden. Sikkerhetsforanstaltningene ved flere av disse kraftverkene er definitivt blitt bedre, men det vil alltid eksistere en fare for alvorlige ulykker, og atomavfallet vil være farlig i flere tusen år etter at driften ved kraftverkene avsluttes. Har vi ikke lært noe i løpet av de siste 30 årene?

Natur og Ungdoms kampanje Tsjernobyl 2 retter søkelyset mot farene ved atomkraft, særlig det gamle og utdaterte Kola atomkraftverk som ligger i nordvest-Russland, 20 mil fra norskegrensa. Allerede på 90-tallet var Kola regnet som et av de farligste kraftverkene i verden, og i dag drives samtlige av de fire reaktorene på overtid.

Over hele Russland har gamle og farlige reaktorer fått tillatelse fra myndighetene til å fortsette driften i mange år framover, selv om de i utgangspunktet er gått ut på dato. Den opprinnelige levetiden som de var bygget for er utløpt, og noen av de eldste av de sovjetiske reaktortypene har også designmessige svakheter som ikke kan rettes opp. Slike reaktorer finnes blant annet ved Kola atomkraftverk. I tillegg til at kraftverket har gått ut på dato mangler det altså også elementære sikkerhetsstrukturer, noe som blant annet gjør at et utslipp vil slippes rett ut i omgivelsene. Dersom det skulle skje en ulykke vil den radioaktive strålingen kunne nå Norge innen få timer.

Natur og Ungdom vil hindre at Kola atomkraftverk ender i et Tsjernobyl 2, og krever derfor at norske myndigheter må øke presset på russiske myndigheter for en snarlig stenging av kraftverket.

I løpet av den følgende uka belyser vi ulike sider av atomkraftindustrien og dens konsekvenser. Følg med på putsj.no og Facebooksiden vår for å lære mer!

 

Kontakt
Siri Haugan Holden
Koordinator, Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

eller

Arjo Kvamme
Energimedarbeider, Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt