fbpx

Haldenreaktoren stenges – Natur og Ungdom jubler!

28.06.2018 av Natur og Ungdom

27. juni ble det klart at Institutt for Energiteknikk ikke vil videreføre drift av Haldenreaktoren. Natur og Ungdom har jobbet lenge for dette, og jubler over vedtaket.

På Institutt for Energiteknikk (IFE) sitt styremøte 27. juni vedtok styret å ikke søke om ny driftskonsesjon for Haldenreaktoren. Reaktoren er en av de eldste reaktorene i verden, og har vært i drift siden 1951. Drift av reaktoren har skapt over 10 tonn radioaktivt avfall, som det ikke fins en fullgod løsning for. Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord jubler over at reaktoren skal legges ned:

– Dersom dette stemmer er det grunn til å juble! Atomkraft etterlater gedigne problemer til framtidige generasjoner. Vi har jobbet lenge for å stenge Haldenreaktoren, og at det nå skjer er en stor seier for miljøet! sier en smørblid Gaute Eiterjord før han fortsetter: skal opprydningen bli god, er vi helt avhengig av at kompetansen ved IFE bevares.

Vil koste dyrt

Arbeidet med å legge ned Haldenreaktoren, også kalt dekommisjonering, vil koste Norge 2,5 milliarder kroner. Sikker håndtering av det ustabile brenselet vil koste omtrent like mye.

– Det er nå på høy tid at opprydningen starter. Haldenreaktoren har bidratt til at gamle og livsfarlige atomkraftverk, som det på Kolahalvøya, får forlenget levetid. Den gir også radioaktivt avfall som vi ikke har en fullgod måte å ta hånd om. Vi forventer at Stortinget nå følger opp dette gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, avslutter Eiterjord.