fbpx
Hordaland Natur og Ungdom aksjonerte ved fremleggelsen av havstrategien i Bergen, der blant annet Erna Solberg var til stede.

Regjeringen undergraver havets framtidige ressursgrunnlag

21.02.2017 av Natur og Ungdom

Regjeringens havstrategi legger opp til mer olje, mer bunntråling, mer oppdrett og mer gruvevirksomhet - ikke en bærekraftig bruk av havområdene våre.

Tirsdag 21. februar la regjeringen fram en havstrategi som undergraver havets framtidige ressursgrunnlag. Regjeringen legger opp til en naiv og hensynsløs forvaltning av havområdene våre.  Det er naivt å tro at havet kan fortsette å gi oss ressurser og rikdom når man bokstavelig talt dumper avfallet sitt der.

Legger opp til mer olje-bonanza

Havet er ikke stort nok for alle. En satsing på olje og gass undergraver en satsing på havet fordi klimaendringer er den største trusselen mot havet. Kunnskap, kartlegging og vern må på plass for å ta vare på de enorme naturverdiene og ressursgrunnlaget. Havstrategien må tydelig vise vei, og prioritere hvilke næringer som hører hjemme i havet.

Norges nye pengemaskin – nok en miljøkatastrofe

Havstrategien foreslår å satse på gruvedrift på havbunnen. Gruvedrift på havbunnen kan utgjøre en stor trussel mot havene våre, som allerede står under hardt press. Bare 3 prosent av havene i verden er beskyttet, noe som gjør havene til et av de minst beskyttede områdene på jorda. I dag er det gjort svært lite forskning på hvordan økosystemene i havet og fiskeriene vil rammes av gruvedrift på havbunnen. Før det er dokumentert at gruvedrift på havbunnen ikke får irreversible konsekvenser for natur og miljø kan ikke dette tillates.

Miljøvennlig fiske må ha forrang i havstrategien

Havet inneholder store deler av jordas biologiske mangfold, og er helt essensielt for menneskers overlevelse på jorda. En satsning på havet må skje på naturens premisser. Havstrategien må prioritere økosystemene. Det er økosystemene som er grunnlaget for verdiskapning i havet. Derfor må fornybare, grønne næringer som spiller på lag med havet må ha forrang foran ikke-fornybare, destruktive næringer. Bare sånn kan havet bevares for fremtidige generasjoner.

Relevante nyheter


  • – Galskap å bruke fjordene som avfallsplass

    Natur og Ungdom krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. I dag er det bare Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Tyrkia og Norge som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift vil gjøre uopprettelige skader på sårbar natur og er svært omstridt internasjonalt.


  • – Ingen vekst før miljøproblemene er løst

    Stortinget skal i dag vedta havbruksmeldinga, som legger føringer for framtiden til oppdrettsnæringen. Natur og Ungdom møtte alle stortingspartiene bortsett fra FrP og Høyre utenfor Stortinget i dag.