fbpx

Åpnet aksjonscamp i Vevring

14.09.2012 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom trapper opp kampen mot det omsøkte sjødeponiet i Førdefjorden og i dag åpnet leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, aksjonscampen. Nærmere 70 ungdommer er samlet i Vevring denne helga.

 Slaget om Førdefjorden brygger opp til å bli en av de store miljøkampene i vår tid. Natur og Ungdom vil ikke tillate at landets politikere overkjører alle miljøfaglige hensyn og sier ja til storstilt dumping av gruveslam i Førdefjorden, sa Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, under åpningen av aksjonscampen.

Gruveselskapet Nordic Mining ønsker å etablere gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Avfallet fra gruvedriften vil de dumpe i Førdefjorden, en nasjonal laksefjord med enorme naturverdier. Selskapet søker om å dumpe ett lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i Førdefjorden, annethvert minutt i 50 år fremover. Havforskerne frykter at deponiet vil utrydde alt liv i en av de reineste fjordene vi har.

Miljøverndepartementet skal nå avgjøre om Førdefjorden har en fremtid som søppelfylling for gruveindustrien. Natur og Ungdom har arbeidet mot saken lenge, og samler nå aksjonister til eventuelle sivil ulydighetsaksjoner. I helgen er nærmere 70 ungdommer samlet i Vevring for å blant annet øve på sivil ulydighet.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skal vite at i denne saken puster 7000 ungdommer han i nakken, og dersom han og Regjeringen overkjører miljøhensynene og gir gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden, vil vi svare med å lenke oss fast til anleggsmaskinene, sa NU-lederen.

 

Dersom du ønsker å stå på aksjonslista til de mulige sivil ulydighetaksjonene i Vevring kan du klikke her