fbpx
Silje Lundberg foran aksjonister i Vevring ved Førdefjorden 2012. Foto: Anton Hauan / Natur og Ungdom

Trente på sivil ulydighet

15.09.2012 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom arrangerer i helgen aksjonscamp i Vevring i Sogn og Fjordane for å kjempe mot Nordic Minings planer om sjødeponi i Førdefjorden. Lørdag 15. september trente rundt 70 aktivister og lokale motstandere på sivil ulydighet.

  • Vi er samlet til aksjonscamp i Vevring for å vise regjeringen at vi er klare til å lenke oss dersom gruveselskapet Nordic Mining får tillatelse til å dumpe enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden. Vi trente på sivil ulydighet i dag for å forberede oss på eventuelle aksjoner,sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Engebøfjellet i Naustdal har en av Europas største forekomster av mineralet rutil. Nordic Mining, som ønsker å utvinne mineralet, forutsetter at gruveavfallet – 140 millioner kubikkmeter kjemikalieholding steinslam – dumpes rett i Førdefjorden, en nasjonal laksefjord med enorme naturverdier.

På aksjonscampen er det aktivister fra hele landet som er klare til å være med i lenkegjengen dersom regjeringen gir tillatelse til sjødeponiet som vil ødelegge sårbare naturverdier og fornybare og bærekraftige arbeidsplasser knytta til fiskerier.

  • Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skal vite at i denne saken puster 7000 ungdommer han i nakken, og dersom han og Regjeringen overkjører miljøhensynene og gir gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden, vil vi svare med å lenke oss fast til anleggsmaskinene,fortsetter Lundberg.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har slått fast at et sjødeponi i Førdefjorden i verste fall kan utrydde alt liv i fjordsystemet. Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning har anbefalt Miljøverndepartementet at det gjennomføres ytterligere utredninger av konsekvenser for naturmangfold og strømningsforholdene i fjorden, da Nordic Minings konsekvensutredning er alt for dårlig på mange punkter.

  • Slaget om Førdefjorden brygger opp til å bli en av de store miljøkampene i vår tid og utfallet av denne sakenvil sette presedens for behandlingen av lignende gruveprosjekter med sjødeponi i framtida. Derfor ser vi på kampen mot deponiplanene i Førdefjorden som spesielt viktig, og forbereder oss nå på sivil ulydighetsaksjoner dersom Miljøverndepartementet tillater dumping av gruveavfall i Førdefjorden, avslutter Lundberg.

Dersom du ønsker å stå på aksjonslista til de mulige sivil ulydighetaksjonene i Vevring kan du klikke her

Tilstede på aksjonstreningen var både Firda og NRK Sogn og Fjordane, og begge har korte videosnutter av aksjonstreningen.

For Firda sin video kan du klikke her

For NRK sin vide kan du klikke her