fbpx

Massiv motstand mot sjødeponi

17.10.2012 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har opplevd enorm pågang til aksjonslister mot sjødeponi i Førdefjorden. Etter kort tid har organisasjonen allerede 100 aksjonister på liste.

Natur og Ungdom har tidligere varslet at de vil aksjonere sivilt ulydig ved et eventuelt vedtak om sjødeponi i Førdefjorden.

Natur og Ungdom har opplevd en massiv pågang fra folk vil aksjonere sivilt ulydig mot et sjødeponi i Førdefjorden. At vi på så kort tid allerede har samlet 100 aksjonister forteller at den folkelige motstanden mot sjødeponiet er stort. Hver dag får vi nye påmeldinger gjennom våre nettsider, sier Ådne Feiring, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Nordic Mining ønsker å etablere et sjødeponi i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Avgjørelsen ligger nå på miljøvernministerens bord, men det er ikke klart når en slik avgjørelse vil være klar. Natur og Ungdom er svært kritiske til prosjektet, som kan føre til fatale konsekvenser for livet i fjorden. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord og et gyteområde for kysttorsk. Det finnes også flere rødlistearter som ål, uer og elvemusling i fjorden.

Vi har samlet både ungdom og voksne fra mange steder i landet, og vi blir stadig flere. For noen er dette den første miljøsaken de engasjerer seg i, andre var også aktive under Altakampen. Dette er en aksjon som favner bredt. Felles for aksjonistene er at vi er motstandere av å bruke en av våre reneste fjorder som avfallsplass for giftig gruveavgang, forteller Feiring.

Tidligere har Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for Naturforvaltning og Klima og Forurensningsdirektoratet uttalt seg kritisk til prosjektet. Klif har konkludert med at kunnskapsgrunnlaget ikke er stort nok og anbefaler en ett-årig utredning av konsekvensene.

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri, uttalte denne uken at kunnskapsgrunnlaget i saken er stort nok til å ta en avgjørelse. Natur og Ungdom synes det er rart at Norsk Bergindustri velger å gå imot de miljøfaglige etatene. Selv er organisasjonen også sikker i sin sak.

Et sjødeponi i Førdefjorden er uaktuelt. 100 aksjonister er bare en begynnelse. Vi skal vinne kampen for en ren Førdefjord uansett, sier Feiring.

Natur og Ungdom forventer at antall aksjonister vil stige også fremover.

Her kan du lese mer om sjødeponi i Førdefjorden og skrive deg på aksjonslisten.