fbpx

Krever ny utredning i Repparfjord

26.03.2014 av Natur og Ungdom

Torsdag forrige uke ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til gruvedrift med dumping av 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Siden konsekvensutredningen ble lagt fram, er anslaget for mineralressurser i fjellet mer enn tredoblet. – En ny konsekvensutredning må på bordet, krever miljøorganisasjonene.

Torsdag forrige uke ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til gruvedrift i Kvalsund kommune i Finnmark. En forutsetning for gruven er dumping av 30 millioner tonn avfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen i 20 år. Nye kobberfunn gjør at ressursanslaget er mer enn tredoblet. Det medfører en kraftig økning i avfallsmengden. Nå krever Natur og Ungdom og Naturvernforbundet en ny konsekvensutredning.

– Sanner har fattet et vedtak på dårlig grunnlag. Nussir skryter av nye mineralfunn, det betyr at det også blir mer avfall, som også skal dumpes i fjorden. Konsekvensene av et fjorddeponi vil være enorme, vi krever at de i det minste blir skikkelig utredet, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Det er svært lite sannsynlig at man vil la de nye mineralene man finner bli liggende, dersom gruven først startes. Gruven kan ikke starte opp før den har fått utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Organisasjonene mener en ny konsekvensutredning må på bordet før en slik tillatelse kan behandles.

– Miljøkonsekvensene av de avfallsmengdene som så langt er utredet vil være store. Det sier seg sjøl at en tredobling av virksomheten vil få enda større konsekvenser på livet i fjorden. Regjeringen kan ikke fortsette å behandle denne saken i blinde, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Regjeringen må sørge for at miljøkonsekvensene av de nye funnene også utredes.