fbpx

Gruveslam og kunnskapskamp i Førdefjorden

21.08.2014 av Natur og Ungdom

Tirsdag denne uka uttalte Ivar Fossum, direktør i Nordic Mining til NRK at nye rapporter om strømningsforhold i Førdefjorden viser at sjødeponi er en trygg løsning for å kvitte seg med giftig gruveavfall. Samtidig som Fossum er ute å flotter seg i pressa, advarer flere havforskere mot prosjektet. Natur og Ungdom mener det er viktig at våre fremste uavhengige eksperter på hav og marint liv blir hørt.

Gruveselskapet Nordic Mining har i forbindelse med sitt gruveprosjekt i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane søkt om å dumpe 17 lastebillass med giftig gruveavfall i Førdefjorden annethvert minutt, hver time, hver dag i 50 år fremover. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke dramatiske konsekvenser dette vil ha for livet i fjorden, bestilte den forrige regjeringa våren 2013 ytterligere målinger av strømningsforholdene i Førdefjorden, og la gruveprosjektet et år på vent. Disse målingene skal snart slippes, men allerede har de fått tilbakemeldinger.

Den 12. august sendte Havforskningsinstituttet ut et brev til Miljødirektoratet og Klima og Miljødepartementet. Der kritiserer de modellene Veritas har lagt til grunn for sine målinger av strømningsforholdene i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet mener at modellene er for enkle, og ikke tar hensyn til viktige strømninger i fjorden. Havforskningsinstituttet har allerede frarådet gruvedumping i fjorden på det sterkeste, og mener at det kan få katastrofale konsekvenser for livet i fjorden. I tillegg viser egne målinger Havforskningsinstituttet har gjort av strømningsforholdene i Førdefjorden, at det er en overhengende fare for at finkornede partikler kan spre seg fra deponiområdet, og dette kan ha ytterligere negative konsekvenser for fisk og liv i hele fjorden.

At sjødeponi er den mest effektive måten å utrydde livet på fjordbunnen, er allerede kjent. Havforskningsinstituttets målinger viser oss at partikkelspredning fra deponiområdet, også har ødeleggende konsekvenser for resten av livet i fjorden. Dette viser nok en gang at dumping av giftig gruveavfall rett ut i fjorden er en korttenkt, og forferdelig dårlig løsning.

Havforskningsinstituttet er en av de fremste uavhengige faginstansen vi har på hav og marint liv, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor deres målinger og data som burde veie tyngst når beslutningen om sjødeponi i Førdefjorden skal tas. Natur og Ungdom mener at Miljødirektoratet, og beslutningstagerne i Klima og Miljødepartementet må la disse målingene, ikke uttalelser fra Gruvedirektør Fossum være tungen på vektskåla når avgjørelsen skal tas.