fbpx

Krever ny konsekvensutredning etter nye funn i Repparfjord

30.09.2014 av Natur og Ungdom

Nussir har funnet mer kobber enn tidligere meldt i Kvalsund. Etter mer boring i sommer mener de det finnes over 66 millioner tonn kobbermalm i fjellene ved Repparfjord. Det er dobbelt så mye som de har søkt om å utvinne. Natur og Ungdom krever en ny konsekvensutredning av prosjektet.

Etter prøveboring i sommer har Nussir ASA funnet over 66 millioner tonn kobbermalm i fjellene Nussir og Ulveryggen. Dette er dobbelt så mye som de har søkt utslippstillatelse for. Søknaden som ligger inne hos Miljødirektoratet er for et utslipp på 30 millioner tonn over en periode på 20 år. Med de nye forekomstene forventer direktør i Nussir ASA Øystein Rushfeldt at produksjon kan vare i 30-40 år. Når de melder at ressursene de ønsker å hente ut er dobbelt så store som forventet er det logisk at deponiet totalt vil bli større enn antatt. Kunnskapsgrunnlaget for avgjørelsen i Miljødirektoratet bygger på en driftsperiode på 20 år, og ikke 40 år som Rushfeldt nå snakker om.

– Disse nye funnene må få konsekvenser for søknaden som blir behandlet hos Miljødirektoratet. Det blir useriøst å behandle en utslippstillatelse som kun er for halvparten av periode de selv planlegger. I dag har Nussir søkt om å dumpe 17 lastebillass kobberholdig avfall i timen, i 20 år. Med disse nye funnene tør jeg ikke tenke på hvor stort deponiet i fjorden blir, sier Tina Andersen Vågenes, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

I vår ga kommunalminister Jan Tore Sanner grønt lys til gruvedriften, men det kan ikke starte uten en endelig utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Rapportene som ligger til grunn for avgjørelsen har mottatt sterk kritikk fra blant andre Havforskningsinstituttet og SINTEF. Det forventes en avgjørelse innen året er omme.

– Om Miljødirektoratet skal beholde noen som helst form for kredibilitet som forurensningsmyndighet må de kreve at Nussir utfører en ny konsekvensutredning med de nye funnene. De nye funnene vil gi mer påvirkning. Den totale miljøpåvirkningen det å dumpe så store mengder giftig gruveslam som Nussirs nye funn inneholder i fjorden må kartlegges nå, ikke om tjue år når Nussirs eventuelle første utslippstillatelse går ut, avslutter Andersen Vågenes.