fbpx
Nussir har fått endelig utslippstillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Vi har lenkene klare,

Lar bukken passe havresekken!

26.09.2014 av Natur og Ungdom

Denne uka ga Miljødirektoratet gruveselskapet Nussir ASA beskjed om å sjekke gyldigheten for sine egne målinger om den planlagte dumpinga av gruveavfall i Repparfjord. Natur og Ungdom mener at uavhengige aktører burde brukes til å gjøre en slik validering.

– Dette er som å la bukken passe havresekken. Vi er ikke et sekund i tvil om at Nussir kommer til å komme fram til at modellen de har brukt er god nok. Her burde Miljødirektoratet hentet inn en ekstern part, eksempelvis Havforskningsinstituttet, som kunne gjennomført valideringen med objektive øyne, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Tidligere i høst fant Det Norske Veritas og SINTEF som var hyret inn av miljødirektoratet til å gjøre uavhengige vurderinger, store feil og mangler i gruveselskapets konsekvensutredning for dumpinga av gruveavfall i Repparfjord. Natur og Ungdom mener derfor at det ikke bare holder å se på strømningsmodellene i gruvas konsekvensutredning, men krever at det gjennomføres nye målinger.

– Når et av hovedankepunktene til DNV og SINTEF er kritikk av målingene som er gjennomført, holder det ikke å se bare på modellen. Her må det gjennomføres nye målinger, som blant annet undersøker strømningene gjennom hele året, sier Vestre.

Nussir ASA har søkt om å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år framover i Repparfjord. Havforskere, fiskerinæringen, sametinget og reindrifta har sammen med miljøvernere gått imot prosjektet. Natur og Ungdom har varslet sivilt ulydige aksjoner det åpnes for å dumpe giftig gruveslam i Repparfjord.