fbpx

Foredrag og møter om sivil ulydighet

07.02.2015 av Natur og Ungdom

Ønsker ditt lokallag å lære mer om sivilt ulydige aksjoner? Nå kan dere få besøk av sentralstyret og holde åpent møte!

Natur og Ungdom har i flere år jobbet mot planene om å dumpe giftig gruveavfall i norske fjorder. I Repparfjord i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane planlegger gruveselskaper å bruke fjordene som dumpingplass for sitt avfall. Avfallet vil ha katastrofale konsekvenser for livet i fjordene. I Repparfjord ønsker gruveselskapet Nussir ASA å starte en kobbergruve, der de vil dumpe mer enn 2 millioner tonn avfall i fjorden årlig. I Førdefjorden planlegger Nordic Mining en rutilgruve, og har søkt om å dumpe nesten 6 millioner tonn avfall i fjorden årlig. Begge fjorden er regnet som nasjonale laksefjorder. Gruveprosjektet i Repparfjord venter på endelig utslippstillatelse fra Miljødirektoratet, mens prosjektet i Førdefjorden venter på svar fra klima- og miljøministeren.

I begge sakene har Natur og Ungdom lovet sivilt ulydige aksjoner hvis prosjektene får godkjenning. Hittil har nesten 500 skrevet seg på aksjonsliste, og er villig til å aksjonere for fjordene. Sivil ulydighet er en aksjonsmetode Natur og Ungdom skjelden bruker, men i fjordsakene har organisasjonen avgjort at det er riktig. Sivilt ulydig aksjoner er ikke-voldelige aksjoner der man åpent bryter loven, fordi man mener det er moralsk riktig. Natur og Ungdom mener fjordene våre er for viktige til å ødelegge, og vil aksjonere sivilt ulydig dersom gruveprosjektene får starte.

Nå har lokallaget ditt mulighet til å lære mer om sakene og om sivilt ulydige aksjoner. Hvis dere vil ha et møte med fjordsakene og sivil ulydighet som tema er det bare å ta kontakt med sentralstyremedlem Tina Andersen Vågenes på tinav@nu.no eller Anna Birkeland Olerud på annao@nu.no.

Skriv deg på listen for sivilt ulydige aksjoner på nu.no/reddfjordene.