fbpx

Varsler sivil ulydige aksjoner -vi lover Sanner et helvete i Kvalsund

20.03.2015 av Natur og Ungdom

Torsdag ga Jan Tore Sanner klarsignal til dumping av gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Vedtaket er stikk i strid med miljø- og fiskerietatenes råd. Natur og Ungdom varsler sivilt ulydige aksjoner. - Vi lover Sanner et helvete, sier NU-leder Arnstein Vestre.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ga torsdag klarsignal til å åpne for en kobbergruve på fjellene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. En forutsetning for gruven er at de to millioner tonn avfall hvert år fra gruven skal kunne dumpes i et sjødeponi i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Dette åpner Sanner for i sitt vedtak. Natur og Ungdom har kjempet mot sjødeponiet siden starten, og varsler nå sivilt ulydige aksjoner.

– Kampen mot gruvedumping i fjorden er ennå ikke over. Om nødvendig kommer vi til å aksjonere sivilt ulydig i Kvalsund. Vi varsler lenker, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom

Sist Natur og Ungdom aksjonerte sivilt ulydig var i 2010. Organisasjonen ser på sivil ulydighet som siste utvei, og har over 200 på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.

– Dette er en sak som er viktig for vår generasjon, og kommende generasjoners rett til å overta en ren natur. Vi vil kjempe til siste slutt for vår rett til rene fjorder, sier Vestre.

Norge er et av fire land i verden som fremdeles bruker sjødeponi, og er eneste land i verden som planlegger å åpne nye. Både gruvelandene Storbritannia, USA og Kina har gått bort fra denne måten å drive gruvevirksomhet på.

 Å bruke fjordene som søppelplass for gruveindustrien er å ta Norge å baklengs inn i framtida. Natur og Ungdom kjempet mot deponiplanene ved Titania på 80-tallet og vant. Vi kommer ikke til å gi oss denne gangen heller.

– Vi hadde tro på nye ideer og bedre løsninger. Dette er gammelt slagg og løsninger fra en annen tid. Vi lover Sanner et helvete, avslutter Vestre