fbpx
Oppslutningen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden har økt i de fire Førdefjord-kommunene. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom
Oppslutningen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden har økt i de fire Førdefjord-kommunene. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

Jubler for flere fjord-forkjempere rundt Førdefjorden

28.09.2015 av Even Olai Østvik Mjaaland

Mandagens kommunevalg viste framgang for partiene som er mot dumping av gruveavfall rundt Førdefjorden. Stemmetallene i gruvekommunen Naustdal er omtrent likt som i 2011. – Folk ønsker ikke fjorden som avfallsplass, sier NU-leder Arnstein Vestre

Etter at alle stemmene var talt i kommunevalget rundt Førdefjorden, viser stemmetallene en framgang på 14,6 prosent for partier som er mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Dette svarer til en økning i oppslutning på 8 % målt mot valget i 2011 i fjord-kommunene Naustdal, Askvoll, Førde og Florø. Dette gleder Natur og Ungdom.

Når partier som har markert seg klart mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden øker, er det et tegn på at folk rundt fjorden ønsker Førdefjorden som framtidsfjord, ikke avfallsplass. Dette er særlig tydelig i Førde og Florø, hvor også Arbeiderpartiet tjener på sitt tydelige standpunkt for en ren fjord, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom

I Naustdal, som er hjemsted for planene om å dumpe gruveavfall, er stemmetallet for partiene som er for og mot dumping omtrent de samme, selv om både SV og Arbeiderpartiet har styrket seg på bekostning av Høyre, Senterpartiet, Venstre og FrP.

Valget viser at de som har vært tydeligst på hver side i saken har samlet stemmene. Det er ulike meninger om planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i kommunen, men motstanden mot å dumpe i fjorden fremdeles er stor, særlig langs fjorden, sier Vestre

I Naustdal gikk SV, som en det tydeligste partiet mot dumping av gruveavfall fram med 10,6 % mens Arbeiderpartiet òg økte sin oppslutning. Blant sakene i lokalvalget, har også salg av kraftaksjer og utvidelse av sentrumsskolen i Naustdal vært viktige.

Stemmetallene med endringer (se utdypende beregninger):

Kommunevalget ’11 Kommunevalget ’15 Endring
Stemmer for en ren Førdefjord 7 469  8 786 14,6 %
Stemmer for dumping av gruveavfall 6 666  5 725 -16,3 %
SUM Stemmer avgitt 14 135 14 512
Kommunevalet ’11 Kommunevalet ’15 Endring
Prosentmessig oppslutning mot dumping 52,84 % 60,55 % 7,7 %