fbpx
Den Følelsen når du må møte i fjordane tingrett
Den Følelsen når du må møte i fjordane tingrett

Aksjonistene fra Førdefjorden dømt

16.12.2016 av Natur og Ungdom

I dag kom dommen etter rettssakene mot aksjonistene fra Engebøfjellet. Aksjonistene fra første aksjonsdag møtte i retten første uken i desember hvor aktoratet la ned påstand om 12 000 kr per aksjon de ble arrestert for. Retten har nå truffet sin dom og idømt de tiltalte mellom 10 000 og 12 000 kroner i tillegg til saksomkostninger. Flere av de domfelte hadde gjennomført to aksjoner og dermed er idømt bøter på totalt 24 000 kroner.

Gjennom rettssakene som varte i to dager påberopte aksjonistene seg nødrett. De 10 aksjonistene uttrykte bekymring for konsekvensene den planlagte gruven i Engebøfjellet og sjødeponi i Førdefjorden vil ha for miljøet. Vitner fra blant annet Havforskningsinstituttet var kalt inn for å gjøre rede for konsekvensene dumping av gruveslam i Førdefjorden kan ha på artsmangfold og fiskearter.

       At vi blir idømt store bøter i forsøk på å hindre et sterkt kritisert og forurensende gruveprosjekt er trist. Vi anser Nordic minings gruveprosjekt som miljøkriminalitet, vi vil stoppe prosjektet hvor myndighetene har sviktet  sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Under aksjonene på Engebøfjellet i februar stoppet aksjonister gruveselskapet Nordic Minings prøveboringer flere timer daglig i tre uker. 86 ble arrestert og fjernet av politiet, og over 2000 har sagt seg villig til å delta på videre aksjoner mot gruvedumping i fjorder. Aksjonistene som møtte i retten i november mener det viktigste videre er å fortsette arbeidet mot gruvedumping i Førdefjorden.

       Vi står sammen med sterke fagmiljøer, lokale og bedrifter i området og sier at dumping av gruveslam i Førdefjorden ikke er bærekraftig. Dette kommer vi ikke til å gi opp, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Relevante nyheter


  • Gruveaksjonister i retten

    I dag 29. november starter rettsakene mot de første aksjonistene som lenket seg mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i retten.


  • – En tragedie for Førdefjorden

    Fredag ga regjeringen tillatelse til å dumping av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden. Statens egne miljøetater har tidligere frarådet prosjektet. – Her lukker Tine Sundtoft øynene, hun kan like gjerne omdøpes til Klima- og Forurensningsminister, sier NU-leder Arnstein Vestre.