fbpx
Nussir har fått endelig utslippstillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Vi har lenkene klare,

Nussir får endelig utslippstillatelse

19.12.2016 av Natur og Ungdom

Regjeringen ga i dag, 19. desember 2016, gruveselskapet Nussir endelig tillatelse til å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i Repparfjord i Finnmark, en av Norges nasjonale laksefjorder.

Miljøvernerne i Natur og Ungdom sier nå at de er klare for å lenke seg fast mot det de mener er en av de største miljøskandalene Norge har sett.

– Regjeringen åpner for å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i en fjord rik på villaks, kysttorsk, kveite, sei og sild. Det er skammelig at kystnasjonen Norge lar gruveselskaper dumpe avfallet sitt i fjordene, og en totalt uakseptabel industripraksis. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stanse dette prosjektet, og lenker oss fast om vi må, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har reagert på prosjektet med henholdsvis en innsigelse med hensyn til fisk og livet i fjorden og grundige uttalelser om hvilken stor skade partiklene vil gjøre.

– Regjeringen overkjører alle miljøfaglige råd, og lar gruveindustrien ture på med billigste mulig løsning. Dumping av 30 millioner tonn giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord er miljøkriminalitet av verste sort, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom mener også at prosjektet innebærer et storstilt angrep på samiske rettigheter. Området der kobberet skal utvinnes er i dag Området der kobberet skal utvinnes er i dag et viktig beiteområde for reindrifta og fjorden er viktig for sjøsamisk fiske

– Reindriften er allerede under stort press, og når regjeringen lar Nussir legge beslag på så viktige beiteområder viser de med all tydelighet at regjeringen gir blaffen i statens forpliktelser ovenfor Norges eget urfolk. Dette har Sametinget sagt fra om over lengre tid, sier Skjoldvær, som gjør det klart at de aldri kommer til å tillate det de karakteriserer som en gigantisk miljøskandale

– Regjeringen må bare gjøre seg klar til kamp. Vi har lenkene klare, vi gir aldri opp Repparfjord, legger Skjoldvær til.