fbpx
Vedlagt er eit bilete frå miljøgrillen. Fleire bilete ligg her. Fotograf på alle bileta er Eirin Torgersen/Natur og Ungdom
Vedlagt er eit bilete frå miljøgrillen. Fleire bilete ligg her. Fotograf på alle bileta er Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

Vidar Helgesen forsvarte dumping i Førdefjorden

09.01.2018 av Natur og Ungdom

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble grilla med miljøspørsmål på Natur og Ungdoms landsmøte. Han mener dumping av gruveavfall i Førdefjorden fremdeles er forsvarlig, selv om antall arbeidsplasser er redusert.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var mandag 8. januar på  Natur og Ungdoms landsmøte utenfor Fredrikstad. Ett av spørsmålene han måtte svare på handlet om Nordic Minings nye rapport som sier at antall arbeidsplasser i gruva blir redusert fra 170 til litt over 100. Natur og Ungdom mener dette snur opp ned på hele grunnlaget for utslippstillatelsen, og lurer på hvor mange arbeidsplasser en død fjord er verdt.

– Den betydelige nedjusteringen i antallet arbeidsplasser snur opp ned på hele grunnlaget for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i en av våre reneste fjorder, mener Ingrid Skjoldvær, leder av Natur og Ungdom.

Svar fra Vidar Helgesen, foran 300 unge miljøaktivister:

– Hovedtema i Miljødirektoratet vurdering var ikke arbeidsplasser, men miljøkonsekvensene. Jeg kan ikke si hvor mange arbeidsplasser en død fjord er ikke verdt, fordi vi vil ikke få en død fjord. Det vil være forurensing i et deponiet som er på fire kvadratkilometer. Her vil fauna bli borte, men når deponiet avsluttes er livet på havbunnen tilbake om 5 – 10 år.

– Modellkjøringer på spredning av partikler med havstrømmer sier at det er lite risiko for partikkelspredning. Hvis partikkelspredning skjer i større grad enn forventet, kan driften stoppes og tillatelsen trekkes tilbake. Pigghå og blålange er truede bunnfisker som kan trues av deponiet, men dette har Miljødirektoratet sagt at er en akseptabel risoiko. Selv om det er nye anslag på hvor mange arbeidsplasser det blir, ser ikke Miljødirektoratet noen grunn til å gå inn i spørsmålet på nytt, fordi arbeidsplasser var ikke årsaken til at de godkjente prosjektet, sa Vidar Helgesen under Natur og Ungdoms “miljøgrill”.

“Miljøgrill” er et fast innslag på Natur og Ungdoms landsmøte, hvor en politiker må svare på alle spørsmål delegatene på landsmøtet har. «Det er ikke sjeldent når jeg er ute på reise rundt om i Norge at jeg møter ungdom fra Natur og Ungdom som ikke er redde for å stille store krav», åpnet Klima- og miljøminister Vidar Helgesen med i sin tale til Natur og Ungdoms landsmøte.

Da NU-leder Ingrid Skjoldvær spurte salen om noen hadde spørsmål til ministeren, var det rundt 100 ungdommer som stilte seg i kø bak talerstolen, med mange kritiske spørsmål klare.

Blant spørsmålene var:  Er du enig i at menneskeskapte klimaendringer truer mennesker og natur over hele verden, er du einig i at norsk olje og gass bidrar til klimaendringer og er du dermed enig i at norsk olje- og gassproduksjon truer mennesker og natur over hele verden?

Han svarte ja på det første spørsmålet, men på de to andre svarte han: – Ja, men ikke mer enn olje- og gassproduksjon i andre land og faktisk en del mindre.

– Det er veldig verdifullt at klima- og miljøministeren tok seg tid til å besøke oss og svare på såpass mange spørsmål på vegne av regjeringen. Det er ikke ofte en statsråd sier på en scene at norsk olje- og gassproduksjon bidrar til klimaendringer som truer mennesker og natur verden over, sier Ingrid Skjoldvær.

Andre spørsmål fra ungdommene ministeren måtte svare på, dreide seg om plastforbruk, oljeboring i nord, utviklingstillatelser til oppdrett, reindrift, slutten på oljealderen, gruvedrift på havbunnen, vegforbindelser, luftfart og lokalprodusert mat. Videoopptak av miljøgrillen ligger her.