fbpx
Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom
Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom

– Regjeringa må stanse ny Alta-sak

18.09.2018 av Natur og Ungdom

Regjeringa må nå avgjøre framtida til den planlagte gruva med Repparfjord, etter at Finnmarkseiendommen oversender saken til Kongen i statsråd. Natur og Ungdom krever at regjeringen setter foten ned og hindrer en ny Alta-sak.

18. september holdt Finnmarkseiendommen (FeFo) møte. Som grunneier i Finnmark bestemmer FeFo blant annet om selskapet Nussir skal få tillatelse til å starte gruve og dumpe 30 millioner tonn avfallsmasser i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Gruva har møtt motstand fra miljøvernere, reinbeitedistriktene og Sametinget. Et splittet FeFo-styre, med fylkeskommunens medlemmer på den ene sida og Sametingets på den andre, kom på møtet fram til å sende beslutningen om Nussir får driftskonsesjon til gruva over til Kongen i statsråd.

Nussir ASA vil starte opp en kobbergruve i Kvalsund, og blant annet dumpe 30 millioner tonn avfallsmasser fra driften i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Saken har skapt reaksjoner fra samiske organisasjoner, de nærliggende reinbeitedistriktene, samt miljøorganisasjoner landet over.

– Dumping av gruveavfall i fjord er en farlig og gammeldags måte for avfallshåndtering, som vil få enorme konsekvenser for livet i fjorden. I en nasjonal laksefjord hvor også kysttorsken gyter er det uansvarlig å risikere økosystemet på en slik måte – sier Viktoria Brochmann, leder i Finnmark Natur og Ungdom

Saken blir oversendt Næringsdepartementet med Torbjørn Røe Isaksen (H), som vil bestemme om Nussir får driftskonsesjon eller ikke. Venstre, som nå sitter i regjering med Høyre, har tidligere sagt at de er imot gruvedumping i norske fjorder.

– Nå må regjeringa sette ned foten. Skal Venstre og klima- og miljøminister Ola Elvestuen vise seg som et faktisk miljøparti så kan de ikke tillate en av de verste miljøskandalene i nyere tid. Det er ennå mulig for dem å stanse dette og forhindre en ny Alta-sak – sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Han viser til at en rapport fra Vista Analyse, samt uttalelser fra Direktoratet for Mineralforvaltning, som setter spørsmålstegn ved om prosjektet i det hele tatt er samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen må se at hele dette prosjektet er svært tvilsomt, og det styrker argumentet for å si nei. Her må miljø- og urfolkshensyn veie tyngre enn kortsiktig profitt, sier Eiterjord

Ny Alta sak?
I saken har det blant annet blitt truet med bruk av sivil ulydighet om gruva starter opp. Aksjonister har blant annet brukt sivil ulydighet mot gruveprosjektet med Førdefjorden i 2016, da ble 86 aksjonister arrestert og fikk bøter til over en million kroner

– Vi har over 2500 som har sagt seg villige til å lenke seg fast og bruke sivil ulydighet for å beskytte fjordene våre. Vi kan ikke legge fjordene våre øde for kortsiktig profitt, og derfor vil vi ty til alle midler for å stoppe gruva – fortsetter Eiterjord