fbpx

Røe Isaksen må stoppe gruvedumping i Repparfjord

14.12.2018 av Natur og Ungdom

Fredag 14. desember møtte Natur og Ungdom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utenfor slottet. Leder Gaute Eiterjord ga ministeren klar beskjed, og ga han en torsk med budskapet på, nemlig at Isaksen må si nei til Nussir, selskapet som vil drive kobbergruve i Kvalsund i Finnmark.

Fredag 14. desember møtte Natur og Ungdom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utenfor slottet. Leder Gaute Eiterjord ga ministeren klar beskjed, og ga han en torsk med budskapet på, nemlig at Isaksen må si nei til Nussir, selskapet som vil drive kobbergruve i Kvalsund i Finnmark.

«Gruva i Kvalsund, hvor det skal dumpes flere titalls millioner tonn avfall i Repparfjord, vil være en katastrofe for fjorden, fisken, og reindrifta. Røe Isaksen og regjeringen må si klart nei til Nussir!» sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

I vinter behandler Nærings- og Fiskeridepartementet driftskonsesjonen til Nussir. Driftskonsesjonen er den siste tillatelsen selskapet trenger for å starte opp gruva. Om Nussir får den vil de kunne starte opp i løpet av et år.

«En samla miljøbevegelse, urfolksaktivister og reindriftsutøvere har gått hardt imot gruveplanene i Kvalsund. Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og det gyter kysttorsk rundt deponiområdet. I området rundt gruva har reinen beite i store deler av året, og det er 8000 rein som er innom området hvert år. Gruva vil være katastrofal for alle de bærekraftige næringene rundt og i fjorden, og må stanses,» sier Jørgen Næss Karlsen, fagansvarlig for gruve i Natur og Ungdoms sentralstyre.

Repparfjord er en av to fjorder som er trua av bergindustrien. Førdefjorden i Naustdal i Sogn og Fjordane er også i fare. Selskapet Nordic Mining vil starte en rutil- og granatgruve, og har fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom foran slottet
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

«Erna Solberg snakker om hvor viktig havet er for Norge, og verdiene som kommer fra sjøen. Det er vel og bra at Erna sier hun bryr seg om havet, men det er vanskelig å tro på hvis det skal dumpes flere titalls millioner tonn giftig gruveslam i fjordene våres. Regjeringa må verne om fjordene, og si nei til gruvedumping!» avslutter Gaute Eiterjord.