fbpx

Regjeringa dumper siste rest av miljøtroverdighet i fjorden

29.11.2019 av Sandra Butoyi

Regjeringen har avvist klagen vår til Nussir sin driftskonsesjon og dermed gitt klarsignal til at 30 millioner tonn med gruveslam kan dumpes i Repparfjord.

I dag, 29. november, kom nyheten om at regjeringen i statsråd gir klarsignal til oppstart av Nussir ASAs gruveprosjekt i Kvalsund. Kobbergruva har i lang tid vært kontroversiell, og både miljøorganisasjoner og urfolkaktivister har protestert. Nå er klagebehandling av siste tillatelse avsluttet, og selskapet kan snart starte arbeidet med gruva. 

  • Dette er en svart fredag for miljøet. Denne gruva vil være katastrofal for livet i Repparfjord og reindrifta i området. Solberg-regjeringa dumper miljøtroverdigheten sin i fjorden, og viser null respekt for samenes rettigheter, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.
  • Det siste året har Solberg forsøkt å fronte seg og sin regjering for forkjempere for havet, men her viser statsministeren at hun nok en gang kun kan levere tomme ord og døde fjorder, raser Eiterjord.  

I februar 2019 ga regjeringa siste tillatelse til gruveselskapet Nussir ASA til å drive gruva ved Repparfjord i Finnmark. Vedtaket ble klaget inn av miljøvernorganisasjoner og samiske organisasjoner. I dag avviste Solberg-regjeringen klagen og ga grønt lys for det kontroversielle gruveprosjektet på nytt. 

  • Venstreleder Trine Skei Grande har tidligere uttalt at man aldri, aldri skal gi seg i så viktige saker som dette, og at hun heier på oss som kjemper mot gruva. Når både Venstre og KRF er så tydelig i mot dette prosjektet forventet vi at de skulle levere i regjering, fortsetter Eiterjord.
  • At Venstre og KRF ikke har klart å stanse denne miljøkriminaliteten er oppsiktsvekkende, og har alvorlige konsekvenser for deres miljøtroverdighet. Her hadde de en gyllen mulighet til å få omgjort gruveplanene som Høyre og Frp har stått for, men de har i stedet sviktet, sier Eiterjord.

Nussir ASA vil drive en kobbergruve i Kvalsund. Gruva er kontroversiell av to grunner. Den vil være i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, og både distriktet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, og Sametinget har protestert kraftig mot etableringen av gruva. Det er vår-, sommer-, og høstbeite i distriktet, og over 8000 rein er gjennom området i løpet av et år.

Nussir ASA har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i Repparfjord. Miljøfaglige instanser som Havforskningsinstituttet har frarådet dumping av gruveavfall i fjorden. Fjorden har også status som Nasjonal laksefjord. 

Natur og Ungdom har flere ganger varslet at de vil ty til sivil ulydighet for å stanse prosjektet. På deres lister har over 4500 enkeltpersoner sagt seg villige til å begå sivil ulydighet for å stanse prosjektet. 

  • Dette prosjektet er alvorlig miljøkriminalitet, og derfor har over 4500 personer sagt seg villige til å lenke seg fast for å beskytte fjorden. Vi kan ikke legge fjordene våre øde for kortsiktig profitt, og derfor vil vi ty til alle midler for å stoppe gruva. Nå vil vi også gå etter investorer i prosjektet og få de til å trekke pengestøtten slik at gruva ikke blir realisert, avslutter Eiterjord.

Relevante nyheter