fbpx
Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom
Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom

Gruveprosjektet i Førdefjorden er ulovlig viser nye undersøkelser.

06.02.2020 av Gina Gylver

I samarbeid med advokatfirmaet Glittertind har Natur og Ungdom sett på utslippstillatelsen til Nordic Mining, selskapet som planlegger gruvedrift ved Førdefjorden. På grunn av nye opplysninger i saken, og unødvendig forurensning, mener organisasjonene og advokatfirmaet at utslippstillatelsen er ugyldig.

I samarbeid med advokatfirmaet Glittertind har Natur og Ungdom sett på utslippstillatelsen til Nordic Mining, selskapet som planlegger gruvedrift ved Førdefjorden. På grunn av nye opplysninger i saken, og unødvendig forurensning, mener organisasjonene og advokatfirmaet at utslippstillatelsen er ugyldig. 

Vi krever at utslippstillatelsen til Nordic Mining blir vurdert på nytt og trukket tilbake. Disse utredningene viser at prosjektet bryter forurensningsloven, ved å vise at miljøskadelig gruvedrift er unødvendig. Man kan drive gruva uten å fylle fjorden med avfall, og ha åpent

Therese Hugstmyr Woie, Leder i Natur og Ungdom

De tre hovedargumentene for at Natur og Ungdom mener utslippstillatelsen er ugyldig er:

  • Den  planlagte driften har endret seg vesentlig i tiden etter vedtakstidspunktet.
  • De samme fordelene som legges vekt på for godkjenningen av utslippstillatelsen kan oppnås uten et sjødeponi og dagbrudd.  
  • Det er nå planlagt å benytte kjemikalier som fører til at miljøskadene blir langt større enn ved vedtakstidspunktet. 

Forrurensningsvedtaket er ugyldig. Vi mener at både det opprinnelige vedtaket er ugyldig og at vedtaket under enhver omstendighet må omgjøres, på grunn av vesentlig endrede forhold.

Nils-Henrik Petterson, Advokat i Glittertind Advokatfirma 

Forurensningslov §11 sier at forurensing kun er lovlig hvis den er nødvendig. Nordic Mining fikk i 2015 tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam i førdefjorden. De samme fordelene prosjektet opprinnelig gir, kan oppnås uten forurensning. 

Alle er enige om at sjødeponiet, og dagbruddet, har store og alvorlige miljømessige konsekvenser. Når regjeringen likevel ga forurensningstillatelsen var det fordi den mente at de samfunnsmessige fordelene oppveiet for de miljømessige skadene. Konklusjonen i utredningene viser at man kan oppnå lønnsom drift uten å etablere et sjødeponi eller å drive et dagbrudd.

Nils-Henrik Petterson, Advokat i Glittertind Advokatfirma 

Natur og Ungdom har alltid ment at forurensningen ikke burde godtas av hverken regjeringen eller folket. Regjeringen har nødt til å innse alvoret og feilen de er i ferd med å begå. Natur og Ungdom har varslet om at det står 4500 personer på aksjonsliste mot gruvedrift, men mener fortsatt at sivil ulydighet er siste løsning. Denne begjæringen gjør at regjeringen kan og må stanse prosjektet.