fbpx

Nå må Iselin Nybø rydde opp i gruveavfallet

17.06.2020 av Gina Gylver

I dag mottok Nordic Mining driftskonsesjon til sitt omstridte gruveprosjekt på Engebøfjellet med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Prosjektet

  • Dette gruveprosjektet er et stort bomskudd i Norges industriutvikling. Det er ekstremt gammeldags å dumpe avfallet sitt på sjøen, og slike tillatelser hører ikke hjemme i 2020. Framtidas industriarbeidsplasser kan ikke være i kollisjonskurs med villaksbestander og rødlista fiskearter, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Driftstillatelsen er det siste Nordic Mining trenger fra staten for å kunne sette i gang anleggsarbeidet. Natur og ungdom reagerer sterkt på at driftstillatelse ble tildelt til tross for at Natur og Ungdom har levert en begjæring om omgjøring av utslippstillatelsen til prosjektet, der ungdommene påstår at prosjektet er ulovlig.

  • Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot framtida, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges fram grunnlag for at det er helt nødvendig. Det har advokatfirmaet Glittertind utredet for oss, og nå ligger dette på regjeringens bord. Vi har ikke fått en forklaring fra Nordic Mining på hvorfor de ikke kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikke fått noe svar fra regjeringa på omgjøringsbegjæringen vår, sier Woie.

  • Nå forventer vi at næringsminister Iselin Nybø rydder opp i dette rotet. Venstre i regjeringen kan ikke stille seg bak gammeldagse prosjekter med enorm unødvendig forurensing. Vi kommer til å levere klage på denne driftstillatelsen, og da får Iselin mulighet til å bli næringsministeren som redder den verdifulle Førdefjorden fra 250 millioner tonn avfall, sier Woie.

I 2016 aksjonerte Natur og Ungdom sivilt ulydig mot prøveboringen i Engebøfjellet. Mer enn 80 aksjonister stanset arbeidet i rundt tre uker. Norge er et av bare fem land som driver med dumping av gruveavfall i sjø. Av dem er Norge det eneste landet som igangsetter nye slike prosjekter.