fbpx
Første aksjonsdag. Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen har tatt plass på den første gravemaskinen på stedet. Foto: Åse-Marie Småvik / Stopp Nuussirgruva - Redd Repparfjord

Aksjonene er i gang mot gruvedrift i Repparfjord

21.07.2021 av Therese Hugstmyr Woie

I fire uker har vi voktet over fjorden fra protestleiren. Nå har den første gravemaskinen ankommet ved Repparfjord. Aksjonistene er på plass!

I morgentimene i dag kom de første maskinene på plass til Markoppneset ved Repparfjorden for å gjøre forberedende grunnundersøkelser som er nødvendig før gravestart.

Aksjonister fra protestleiren har ankommet industriområdet, og stanset gravemaskinen som gjennomfører grunnundersøkelsen.

Nå håper vi at flere vil ta turen til Repparfjord for å gjøre det mulig å holde aksjonen gående gjennom flere dager.

Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen. Foto: Åse-Marie Småvik / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

Vil du delta i aksjoner og/eller bidra praktisk i protestleiren? Les denne saken,  og skriv i skjemaet når du kommer. Dersom du vil ta i bruk sivil ulydighet kan du i tillegg skrive deg på denne aksjonslista som viser politikerne hvor mange personer som er villige til å bryte loven for å stanse gruva

Først ut i lenker på gravemaskinen er Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen.

– Jeg kan ikke stå å se på at hensynet til min kultur, samiske næringer og livet i fjorden blir overkjørt av gruvedrift. Nå er jeg klar for å bryte loven og stå i veien, og gjøre det vanskelig å komme i gang med denne gruva. Nå er tida for politikerne å ta til vett, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.

Natur og Ungdom er med sammen med organisasjonen «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord» en av arrangørene av protestleiren har stått oppe i fire uker. På den måten er Natur og Ungdom med på å legge tilrette for at det kan gjennomføres aksjoner, men Natur og Ungdom deltar ikke som organisasjon i selve aksjonene.  Det gjør aktivister som enkeltpersoner.

Nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim, er en av aktivistene tilstede på Markoppneset i dag.

I denne saken står evigvarende naturressurser og samiske rettigheter opp mot noen tiår med gruvearbeidsplasser og kobber. Jeg forventer at alle politikere som stiller til stortingsvalget i høst tar en runde med seg selv på hva slags Norge de ønsker å leve i. Vi har stadig mer kunnskap om sårbare økosystemer og en pressa reindriftsnæring, og nå må tillatelsene til denne gruva trekkes tilbake, sier Lea Justine Nesheim, tnestleder i Natur og Ungdom.

Det er Nussir ASA som har fått tillatelse fra regjeringen til å etablere kobbergruve på Markoppneset i Hammerfest Kommune. Gruven er planlagt i et viktig reindriftsområde som allerede er hardt presset, og avfallet er planlagt dumpet i Repparfjord – en nasjonal laksefjord som også er viktig gyteområde for den truede kysttorsken.
Aktivister har holdt protestleir like ved det planlagte industriområdet i de siste fire ukene for å bli kjent med lokalbefolkning, skape oppmerksomhet rundt saken og forberede til eventuelle aksjoner.

Relevante nyheter


  • Teltleir ved Repparfjord i sommer

    Gamle og unge, nordlendinger og søringer: Hvis du hjelper oss å holde en sterk leir gjennom sommeren kan vi lykkes i å redde Repparfjord og Førdefjorden. Leiren åpner 23. juni ved Repparfjord!


  • Vi har voktet over fjorden i fire uker

    "Markoppsynet" er navnet protestleiren ved Repparfjord har fått. I fire uker har aktivister fra rundt om i landet vært tilstede for å holde oppsyn over Markoppneset hvor gruva er planlagt.