fbpx

Status for gruveprosjektene

26.06.2019 av Sandra Butoyi

Både Repparfjord og Førdefjorden står i fare for å bli brukt som søppelplass for gruveavfall. Ved Repparfjord har Nussir ASA fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Ved Førdefjorden har Nordic Mining AS fått utslippstillatelse og søkt om driftskonsesjon. Hva skjer med sakene videre?

Repparfjord

I desember 2016 fikk selskapet Nussir ASA tillatelse til dumpe gruveavfall i Repparfjord i Kvalsund kommune. Nussir har planer om å utvinne mineralet kobber og ønsker å dumpe de resterende 30 millioner tonn med giftig gruveavfall de får ved produksjon, i fjorden. 

14. februar 2019 fikk Nussir tildelt driftskonsesjon fra Næringsdepartementet, som betyr at selskapet har fått tillatelse til å starte opp gruvedriften i Kvalsund. Dette har skapt store protester, der både miljøorganisasjoner, forskningsinstitutter, fiskeforeninger, Sametinget og flere reindriftsfamilier reagerte kraftig på vedtaket. Sametinget, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og flere har nå sendt inn en formell klage til Kongen i Statsråd og flere reindriftsfamilier truer med søksmål.

Fredag 29. november ble klagen vår til Nussir sin driftskonsesjon avvist av Kongen i statsråd, og regjeringen har dermed gitt klarsignal til at gruveprosjektet kan starte opp og at flere millioner tonn med giftig gruveslam kan dumpes i fjorden.

Hva skjer framover?

Nussir sier at de vil bruke ca. et år på å starte opp gruva. De vil måtte skaffe en drøy milliard i investeringer, noe vi akter å gjøre vanskelig. Fremover kommer vi til å jobbe opp mot investorer og prøve å hindre at Nussir får de økonomiske ressursene de trenger for å kunne starte opp og drive gruva.

Om klagene ikke endrer vedtaket, så har det også blitt varslet rettslige skritt fra flere av reindriftsutøverne fra reinbeitedistrikt 22 Fiettar. En slik sak kan midlertidig stanse arbeidet med gruva, men det er usikkert. Men hvis det skjer, så vil en slik sak kunne ta tid, og utsette mulighetene for byggestart av gruva enda lenger. Muligens vil det ta flere år.

Førdefjorden

I Førdefjorden i Sogn og Fjordane har selskapet Nordic Mining fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam. I utgangspunktet ville de starte et gruveprosjekt på Engebøfjellet basert hovedsakelig på rutil, men nå har det blitt et rutil- og granatprosjekt. 

I 2018 lanserte det nye selskapet Arctic Mineral Resources (AMR) sine planer om å drive en granatgruve på Engebøfjellet. De eies delvis av grunneierne i Vevring (64%), og vil hverken drive dagbrudd, mountain top removal, eller gruvedumping. Vi mener regjeringen må undersøke om det er mulig å drive gruven på Engebøfjellet ved bruk av en mindre miljøfiendtlig utvinning og avfallshåndtering som AMR ønsker. Om dette er mulig, vil vi ikke nødvendigvis motsette oss det like sterkt som vi gjør dagens prosjektplaner.

Sunnfjord kommune har full mulighet til å stanse prosjektet, og nylig ble det holdt en avstemning om hvorvidt de støtter Nordic Mining sitt prosjekt eller ikke. Dessverre var det et knapt flertall (23 mot 22) som stemte for prosjektet, og kommunen sendte dermed inn et positivt høringssvar angående driftskonsesjonen. Det ble lagt til en setning i vedtaket om at det skal stilles krav til «full utnytting av ressursene for å unngå bruk av sjødeponi», så vi får se om dette vil ha noe å si i realiteten.

Hva skjer fremover?

Nordic Mining har søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for Mineralforvaltning. Innsynet vi har fått i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon var svært sladdet, og vi har lært lite nytt av det, men vi har sendt inn høringssvar. Videre kommer vi også til å jobbe opp mot investorer i denne saken, og prøve å hindre at gruveselskapet får de investeringene de trenger for å starte opp gruva.