Status for gruveprosjektene

26.06.2019 av Morten Hansen

Både Repparfjord og Førdefjorden står i fare for å bli brukt som søppelplass for gruveavfall. Ved Repparfjord har Nussir ASA fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Ved Førdefjorden har Nordic Mining AS fått utslippstillatelse og søkt om driftskonsesjon. Hva skjer med sakene videre?

Repparfjord

I desember 2016 fikk selskapet Nussir ASA tillatelse til dumpe gruveavfall i Repparfjord i Kvalsund kommune. Nussir har planer om å utvinne mineralet kobber og ønsker å dumpe de resterende 30 millioner tonn med giftig gruveavfall de får ved produksjon, i fjorden. 

14. februar 2019 fikk Nussir tildelt driftskonsesjon fra Næringsdepartementet, som betyr at selskapet har fått tillatelse til å starte opp gruvedriften i Kvalsund. Dette har skapt store protester, der både miljøorganisasjoner, forskningsinstitutter, fiskeforeninger, Sametinget og flere reindriftsfamilier reagerte kraftig på vedtaket. Sametinget, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og flere har nå sendt inn en formell klage til Kongen i Statsråd og flere reindriftsfamilier truer med søksmål.

Hva skjer framover?

Klagene som er innsendt til Nærings- og fiskeridepartementet, er under behandling. De vil vurdere om det er kommet noen nye elementer eller det er blitt gjort feil i den opprinnelige behandlingen. Om de ikke finner noe nytt eller feil, vil de oversende klagen til Kongen i statsråd. Der vil hele regjeringen stemme over den. Vi håper at regjeringen ser at dette er et enormt feilgrep, og trekker tilbake driftskonsesjonen. Nussir får ikke gjort noe mens klagene behandles.

Hvis ikke klagene blir hørt, sier Nussir at de vil bruke ca. et år på å starte opp gruva. De vil måtte skaffe en drøy milliard i investeringer, noe vi akter å gjøre vanskelig. 

Om klagene ikke endrer vedtaket, så har det også blitt varslet rettslige skritt fra flere av reindriftsutøverne fra reinbeitedistrikt 22 Fiettar. En slik sak kan midlertidig stanse arbeidet med gruva, men det er usikkert. Men hvis det skjer, så vil en slik sak kunne ta tid, og utsette mulighetene for byggestart av gruva enda lenger. Muligens vil det ta flere år.

Førdefjorden

I Førdefjorden i Sogn og Fjordane har selskapet Nordic Mining fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam. I utgangspunktet ville de starte et gruveprosjekt på Engebøfjellet basert hovedsakelig på rutil, men nå har det blitt et rutil- og granatprosjekt. 

I 2018 lanserte det nye selskapet Arctic Mineral Resources (AMR) sine planer om å drive en granatgruve på Engebøfjellet. De eies delvis av grunneierne i Vevring (64%), og vil hverken drive dagbrudd, mountain top removal, eller gruvedumping. Vi mener regjeringen må undersøke om det er mulig å drive gruven på Engebøfjellet ved bruk av en mindre miljøfiendtlig utvinning og avfallshåndtering som AMR ønsker. Om dette er mulig, vil vi ikke nødvendigvis motsette oss det like sterkt som vi gjør dagens prosjektplaner.

Hva skjer fremover?

Nordic Mining søkte nylig om driftskonsesjon til Direktoratet for Mineralforvaltning. Innsynet vi har fått i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon var svært sladdet, og vi har lært lite nytt av det. Vi vet derfor lite om hvordan behandlingen vil gå, men følger med og planlegger å delta på høringer når den tid kommer. Det vi vet er at kommunen har full mulighet til å stanse prosjektet, noe som kan skje avhengig av hva slags flertall det blir i Sunnfjord kommune etter valget til høsten. Nylig har Vestland Arbeiderpartiet gått imot gruvedumping, noe som kan bety at kommunevalget kan bli avgjørende for fremtiden i prosjektet.