fbpx

Melkekyr fôres med miljøfientlig palmeolje

24.03.2014 av Natur og Ungdom

I dag meldes at melkekyr fôres på palmeolje. TINE mener det ikke er naturlig å informere forbrukere eller bønder om dette. Avskoging grunnet palmeoljebruk går hardt ut over klima og økosystemer, og gjør Norge mindre selvforsynt.

På deres hjemmesider skryter TINE at ingen av deres produkter inneholder palmeolje og understreker at bruken av palmeolje ikke er bærekraftig. Samtidig fôres norske kyr opp på et produkt som raserer regnskog og bidrar til utryddelse av viktige arter, melder NRK i dag.

– Det er et paradoks at Norge slår seg på brystet og får ros for midlene vi bruker for bevaring av regnskog, når melkeglasset nordmenn drikker denne morgenen raserer regnskogen, sier Helene Lind Jensen,  gruppeleder for mat i Natur og Ungdom.

I tillegg til at palmeoljeproduksjon fører til alvorlig regnskogsrasering, peker Natur og Ungdom på at Norge gjør seg mer avhengig av import, med en svekket selvforsyningsgrad som følge. Felleskjøpet, som er Norges største leverandør av kraftfôr til landbruket, legger vekt på at palmeoljebruken i fôret bidrar til å øke melkeproduksjonen. Palmeolje er en veldig god råvarekilde, særlig når det er snakk om kyr som både skal produsere mye melk og melk med høyt fettinnhold, skriver Felleskjøpet på sine nettsider.

– Når ønsket er å effektivisere og industrialisere landbruket, øker etterspørselen for kraftfôr. Vi burde tenke på hva som ganger oss selv mest? Er det best for oss å gjøre oss avhengig av andre lands landarealer, eller er det best å basere seg på norsk gress og utmarksbeite? Jeg mener det siste. Vi må tenke at kua og sauen har fire mager av en grunn, den kan fordøye gress og da hjelpe til via beite å vedlikeholde kulturlandskapet vårt, sier Jensen.

 – Norge gjør seg også avhengig av import, med en svekket selvforsyningsgrad som følge, sier Jensen.

Sannheten er at en av verdens fremste miljønasjoner egentlig bidrar like mye som alle andre land til avskoging i Sør-Amerika, med det tapet av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som dette medfører. Et spredt og mangfoldig landbruk, der vi tar matjord og utmarksressurser i bruk er en viktig del av løsningen på noen av vår tids største utfordringer: klimaendringene, tap av biologisk mangfold, og sult.

– Hvis vi skal kunne øke selvforsyningsgraden i Norge, er det viktig å basere mest mulig av matproduksjonen på norske naturressurser, avslutter Jensen.