fbpx

Bra med klimafokus, dårlig med stordrift

28.05.2014 av Natur og Ungdom

28. mai presenterte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet med samarbeidspartiene Krf og Venstre en avtale for landbruket.

28. mai presenterte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet med samarbeidspartiene Krf og Venstre en avtale for landbruket. Natur og Ungdom mener det er bra at KrF og Venstre har fått gjennomslag for klimafokus og rekruttering, men mener det store bilde med en større satsing på store bruk er negativt for norsk matproduksjon og selvforsyning.

– Det er positivt med en forbedring på punktene rekruttering og klima, og at det bra at klimautfordringene blir satt på dagsorden. At SMIL-midlene videreføres er helt avgjørende for å ta vare på kulturlandskapet, og grøfting er et viktig klimatiltak, sier leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre.

– Det er derfor er helt uholdbart å kutte 30 millioner av SMIL-midlene. Det vil gå direkte utover en rekke truede plante­ og dyrearter som i dag mister habitatet sitt til gjengroing, og øke klimagassutslippene fra landbruket, sier Vestre.

Norsk kjøttproduksjon er i dag i stor grad basert på importerte råvarer som palmeolje og soya til kraftfôret. Natur og Ungdom mener det er feil vei å gå å intensivere stordrifta, for dette vil føre til mer soyaimport:

– Nøkkelen til matproduksjon i Norge er de små brukene, som gjør nytte av ressursene der de er. For å imøtekomme den utfordrende framtida som matproduksjonen står overfor kan vi ikke lenger basere vårt matkonsum på import av råvarer, vi må bruke norske grassressurser. Strukturutviklinga med en intensivering av stordrift vil ikke øke norsk selvforsyning, det vil øke kjøttforbruket og importen av miljøfiendtlig soya fra Brasil, sier Vestre.

–  Å ta vare på familielandbruket er helt nødvendig for å styrke selvforsyningsgraden og for å ta vare på det rike biologiske mangfoldet. Et spredt og mangfoldig landbruk, der vi tar matjord og utmarksressurser i bruk er en viktig del av løsningen på noen av vår tids største utfordringer, klimaendringene, tap av biologisk mangfold og sult, avslutter Vestre.