fbpx

Mer mat på norske ressurser

28.04.2015 av Natur og Ungdom

Fredag la bondeorganisasjonene fram sine krav til årets jordbruksoppgjør. Les Natur og Ungdom sine innspill til oppgjøret.

Fredag 24. april leverte bøndene sine felles krav til jordbruksforhandlingene, før staten kommer med sitt tilbud den 5. mai.

Natur og Ungdom er opptatt av at dette må bli et jordbruksoppgjør som fører til mer matproduksjon på norske ressurser.

Natur og Ungdoms oppsummerte innspill til jordbruksoppgjøret

 1. Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket
  Å få ungdom inn i landbruket er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen, øke selvforsyningsgraden og få levende bygder. Utfallet av jordbruksforhandlingene må gi oss en landbrukspolitikk som gir ungdom framtidstro, lyst og muligheter til å satse på gården som bo- og arbeidsplass.
 2. Utmarksbeite framfor kraftfôr i den norske kjøttproduksjonen
  Den norske kjøttproduksjonen er i stor grad basert på kraftfôr. Soyaen som blir brukt i kraftfôret er importert hovedsakelig fra Brasil, hvor den blir dyrket på miljøfiendtlige måter og legger beslag på svære landareal som tidligere var regnskog og savanne. Å ta utmarksarealene vi har i bruk, framfor å fôre husdyrene med kraftfôr, styrker selvforsyninga, opprettholder kulturlandskapet og bidrar ikke til negative miljøkonsekvenser i Brasil
 3. Spredt og miljøvennlig jordbruk over hele landet
  Gress- og jordressursene våre er spredt utover hele landet. Vi trenger et aktivt jordbruk over hele landet for å utnytte disse effektivt. Å ta i bruk de norske utmarksarealene bidrar også til å opprettholde det norske naturmangfoldet.
 4. Økt norsk kornproduksjon
  For å øke norsk selvforsyning må vi øke produksjon av korn i Norge. Da må kornproduksjon prioriteres framfor grovfôrproduksjon der jorda ligger best til rette for det. Lønnsomheten i kornproduksjon må opp.
 5. Økt norsk økologisk matproduksjon
  I økologisk produksjon er det en målsetting å drive på en mest mulig bærekraftig måte. Økologiske matvarer blir produsert uten bruk av kjemiske sprøytemiddel og kunstgjødsel, og det er viktig å begrense bruken av kunstige tilsetningsstoffer. Regjeringen har et mål på 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020, for å nå målet må dette satses på.

 

Se vedlegg for mer utfyllende innspill og krav. Natur og Ungdom støtter også et felles kravsammen med Spire, Naturvernforbundet, Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag, se mer i vedlegg.