fbpx
Aksjon mot nedbygging av matjorda på Deli-jordet i Vestby i 2014
Aksjon mot nedbygging av matjorda på Deli-jordet i Vestby i 2014

– Oppskrift på lavere selvforsyning

05.05.2015 av Natur og Ungdom

Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksforhandlinger er en oppskrift på mer bruk av soya som ødelegger regnskog, og mindre norske grasressurser, mener Natur og Ungdom

5. mai la Staten fram sitt tilbud til bøndene i jordbruksforhandlingene. I Statens tilbud økes kornprisen, og man senker kraftfôrprisen for å kompensere for husdyrprodusentene. Tilskudd til beite blir som i 2014, med unntak av tilskudd til beite i innmark som reduseres litt. Natur og Ungdom reagerer på at det ikke kommer nye midler til husdyr på beite:

Statens tilbud legger til rette for at vi fortsatt skal importere soya som ødelegger regnskogen i Brasil, og bruke det i kraftfôr til husdyra våre, i stedet for å bruke grasressursene som utgjør to tredjedeler av jordbruksarealet i Norge. Det er en usolidarisk politikk i en verden hvor mange sulter og klimaendringene truer matproduksjonen, sier Gaute Eiterjord, 2. nestleder i Natur og Ungdom.

Han mener Staten ikke hører på bondeorganisasjonenes og Stortingets krav om økt norsk matproduksjon på norske ressurser:

Bøndene kjøper ikke kraftfôr på gøy, de gjør det fordi politikken ikke legger til rette for å bruke norske ressurser. Stortinget har også bestilt norsk mat på norske ressurser. I forhandlingene nå må Staten ta ansvar for å ha et landbruk over hele landet hvor de naturgitte lokale ressursene blir brukt.

Ellers øremerkes det 20 millioner til å ta vare på kulturlandskap på Vestlandet. Staten trekker fram betydninga for turistnæringa. Disse midlene tas fra SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)-ordningen, som ble kutta med 30 millioner i 2014. Natur og Ungdom mener Staten har glemt at beitedyra er det viktigste for å sikre de artene som er helt avhengig av et åpent kulturlandskap, som utgjør nesten halvparten av artene på den norske rødlista over truede arter:

Vi trenger et landbruk  over hele landet med beitedyr for å sikre naturmangfoldet i Norge. Men Staten prøver imidlertid å kompensere for mindre vedlikehold av kulturlandskapet fra beite med litt klipping av veikanter på Vestlandet. I seg selv er det ikke galt, men vi skulle ønske staten så verdien av naturmangfoldet i kulturlandskapet utover det at gjengroinga ødelegger utsikten på Vestlandet. Det blir litt som å gi tilskudd til bønder som har på seg bunad.

 

For mer info, kontakt

Gaute Eiterjord, 2. nestleder i Natur og Ungdom – 468 92 288

Ida Lovise Skylstad, sentralstyremedlem og fagsjef for jordbruk – 452 15 663