fbpx
Ida og Gaute aksjonerer for jordbruk
Ida og Gaute aksjonerer for jordbruk

Jordbruksmelding på jordet

09.12.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Natur og Ungdom er kritisk til regjeringas jordbruksmelding.

– Dette lover ikke godt for selvforsyning, naturmangfold, rekruttering eller økologisk matproduksjon. Nå må Stortinget ta ansvar og sette politikken på rett spor, sier 1. nestleder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord etter fremleggingen av den nye stortingsmeldingen om jordbruk. Der foreslår landbruksminister Jon Georg Dale å avregulere markedsordninger og kutte ned på antall melkekvoteregioner. Fokuset skal være på å produsere volum. Natur og Ungdom frykter for retningen dette vil føre det norske landbruket i, med dårligere vilkår for jordbruket i distriktene.

– Når klimaendringene gir dystre utsikter for matproduksjonen i framtida, er det hårreisende at regjeringa ikke forstår at vi må bruke egne ressurser til å produsere mat. Med Dales jordbruksmelding fortsetter en usolidarisk import av råvarer til fôr for melk- og kjøttproduksjon, mens norske beitemarker gror igjen med krattskog, sier Gaute Eiterjord. 

Dårlig nytt for den norske naturen
Jordbruket er viktig for å opprettholde kulturlandskapet i Norge. Natur og Ungdom mener jordbruksmeldinga er dårlig nytt for naturmangfoldet:

– Det er dårlig nytt for kulturlandskapet og den norske naturen. 24 prosent av de utrydningstruede artene i Norge er avhengig av kulturlandskap og et aktivt jordbruk i hele landet. Ved å la slåtte- og beitemarker gro igjen, gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Vi står i fare for å miste viktige arter, som de pollinerende biene og humlene som bestøver maten vår. 

Paradoksalt om rekruttering
I meldinga er det også foreslått å avvikle avløserordningen for ferie og fritid, samt ordningen med tidlig pensjon. Natur og Ungdom mener dette er paradoksalt, all den tid landbruksministeren har snakket om å satse på rekruttering:

­­– Landbruksministerens flotte ord om rekruttering til landbruket gjelder tydeligvis bare i festtaler, når han foreslår å fjerne velferdsordninger som gjør det lettere å overta og drive gård. Dette er usolidarisk med unge som vil produsere mat i framtida, poengterer Eiterjord.

Kritisk til fjerning av øko-mål
Dale foreslår å avvikle målet om at 15 % av matproduksjonen skal være økologisk i 2020. Dette er også Natur og Ungdom kritisk til:

– Vi er også skuffet over at Dale vil skrote målet for økologisk matproduksjon. Vi må bruke mindre sprøytemidler og kunstgjødsel i framtida. Økologisk landbruk er en viktig spydspiss i å utvikle metoder hele landbruket kan lære av, forklarer Eiterjord.

Oppfordrer Stortinget til å ta ansvar
Natur og Ungdom oppfordrer nå Stortinget til å ta ansvar for at politikken går i enn annen retning enn regjeringas:

– Med Jon Georg Dales jordbruksmelding kan vi miste alle fordelene det norske jordbruket har i dag, med sunn og trygg mat, levende kulturlandskap og matproduksjon over hele landet. Nå må Stortinget vise sunt bondevett i behandlinga av denne meldinga, avslutter Eiterjord.