fbpx
Ida og Gaute aksjonerer for jordbruk
Ida og Gaute aksjonerer for jordbruk

Fornøyd med krav som støtter de små og spredte

26.04.2018 av Natur og Ungdom

I dag, 26. april, la Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sitt felles krav til jordbruksoppgjøret. Natur og Ungdom er glad for at kravet inneholder mange tiltak for å ha et bærekraftig jordbruk over hele landet.

Pressemelding fra Natur og Ungdom, sendt 26. april 2018

Et nasjonalt setertilskudd, et nytt driftsvansketilskudd, og mer penger til små og mellomstore melkebruk, er noen av tiltakene som organisasjonen er spesielt fornøyd med.

 • Det norske kulturlandskapet er hjem til et enormt biologisk mangfold. Et aktivt jordbruk over hele landet er utrolig viktig for å ta vare på dette mangfoldet, men dette krever tiltak som gjør de små og spredte bruka lønnsomme, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

 

Neste uke kommer statens svar, og Natur og Ungdom håper at de er villige til å imøtekomme bøndenes krav:

 • Staten har et ansvar for å ta vare på vårt felles natur. Vi håper derfor de sier viktigheten i det bøndene foreslår her, sier Gaute. Hvis ikke, må bøndene stå på krava, og være kompromissløse! fortsetter han

 

Rekruttering av unge er også en viktig del av bondeorganisasjonenes krav. I år er det 25 år siden Natur og Ungdom Norsk Bonde- og Småbrukarlag startet opp prosjektet Grønt Spatak, som hvert år sender norsk ungdom ut på gård, beitetilsyn og seter.

 • At ungdom blir inspirert til å følge drømmen og flytte på gård, er viktig for å sikre et bærekraftig landbruk for framtida. Vi er glade for at vi kan bidra til dette, avslutter Gaute

 

Les mer om Grønt Spatak på spatak.no

 

Relevante nyheter


 • Natur og Ungdoms krav til jordbruksoppgjeret 2018

  Natur og Ungdom har følgjande krav til årets forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane om vilkåra for det norske jordbruket:
  1. Jordbruket må i større grad basere seg på bruk av norsk jord, og mindre på bruk av utanlandske ressursar
  2. Det må bli lettare for ungdom å kome inn i jordbruket
  3. Det årlege jordbruksoppgjeret må vere ein opnare prosess


 • Bestem vårt nye jordbruksdesign!

  Har DU lyst til å lage det nye jordbruksdesignet til Natur og Ungdom?

  Vi leter etter en kreativ sjel som vil sette sitt særpreg på Natur og Ungdom og Grønt Spatak sitt jordbruksarbeid!