fbpx

– Norges største forurenser går fortsatt fri

25.04.2012 av Even Olai Østvik Mjaaland

Regjeringen la i dag fram den mye omtalte klimameldingen, som har vært utsatt en rekke ganger. Meldingen inneholder nøn viktige tiltak, men Norges største forurenser, oljeindustrien, slipper fortsatt unna klimadugnaden.

Etter gjentatte utsettelser presenterte regjeringen i dag sin klimamelding, som står ved utslippsmålene fra klimaforliket om kutt i norske klimagassutslipp.

– Målet om utslippskutt er nødvendig og forplikter også kommende regjeringer. Likevel ser vi at Arbeiderpartiet har vært en effektiv stopper for utslippskutt hos Norges rikeste og største forurenser, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Bekrefter målene fra klimaforliket
I klimameldingen som Regjeringen i dag la fram står de ved målene om å kutte de innenlandske klimagassutslippene med 12 til 14 millioner tonn innen 2020. Men klimameldingen inneholder ikke på langt nær nok virkemidler og tiltak til å oppfylle målet.

– Det sier seg selv at det er uaktuelt å sette ned målsetningene om kutt på hjemmebane, de burde heller økes. Derfor er det bra Regjeringen bekrefter disse. Samtidig er det en svakhet at de ikke har kommet fram til nok virkemidler for å kutte utslippene. Dette skyldes ikke mangel på tiltak, men mangel på vilje, sier Lundberg.

Alle skal med – unntatt Norges største forurenser
Et av de største stridsområdene har vært om klimameldingen i det hele tatt skulle pålegge utslippskutt i oljeindustrien, som har økt sine klimagassutslipp med 78 prosent siden 1990.

– Det kommer ingen vesentlige endringer for pålegg om å bruke strøm fra land til utbygging av nye oljefelt, og klimameldingen legger heller ingen føringer for å kutte utslipp fra eksisterende felt. Selv om det nå blir dyrere for oljeindustrien å forurense, er det fortsatt for billig til å oppnå en ønsket klimaeffekt, sier Lundberg

Tam kollektivsatsing
Natur og Ungdom har krevd at Regjeringen må levere en klimamelding som gjør det enkelt og billig for folk å velge miljøvennlige løsninger.

– Innenfor transport er det flere gode tiltak, som mer penger til gang- og sykkelfelt og en varsling av opptrapping av arbeidet med dobbeltspor på jernbanen på østlandsområdet, men fortsatt mangler de store grepene som faktisk kutter utslipp fra veitrafikken og gjør det enkelt å være miljøvennlig, sier Lundberg.

– Klimameldingen tegner opp veien mot nullutslippssamfunnet, men fortsatt uteblir de store tiltakene. Nå håper vi opposisjonen gjøre alvor av klimapolitikken sin, og går i forhandlinger med Regjeringen. Vi er helt avhengig av et bredt forlik på Stortinget, klimaet krever handling nå, avslutter Lundberg.