fbpx

Sikrer flere utslippskutt, men adresserer ikke Norges største forurenser

31.05.2012 av Even Olai Østvik Mjaaland

I dag offentliggjorde NRK de 34 kravene som Krf, Venstre og Høyre har blitt enig om i forhandlingene om et nytt klimaforlik. Natur og Ungdom mener flere av punktene vil sikre større utslippskutt de neste årene, men er skuffet over at petroleumsindustrien fortsatt slipper unna klimadugnaden

Konkretisering i transportsektoren

I forslaget fra opposisjonene ligger det inne en konkretisering av flere av punktene fra klimameldingen. Blant dem er at Belønningsordningen for kollektivtransport og mindre bilbruk i byene skal gå opp fra dagens nivå på om lag 400 millioner til 1 milliard i budsjettet for 2013, videre er det foreslått at dobbeltsporutbyggingen på Østlandet skal være ferdig innen 2025.

– Her har opposisjonen maktet å være langt mer konkret og ambisiøs enn Regjeringen selv. For å kunne sikre at målet om at all vekst i transportsektoren skal tas kollektivt eller med gang og sykkel trengs det én milliard i potten til Belønningsordningen. For dobbeltsporet er vi avhengig av klare frister som sikrer finansiering, det er det rart at ikke Regjeringen selv ser, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom-lederen vil likevel advare mot en utvasking av kravene som stilles i Belønningsordningen.

– Vi har merket oss at flere og flere mener denne ordningen kun er til støtte for kollektivtransporten. Det er altså feil. Denne ordningen er også til for å redusere bilbruken i byene. Derfor vil vi advare mot å fjerne referansene til restriktive tiltak og redusert bilbruk, slik opposisjonene nå gjør, sier Lundberg.

Kan sikre utslippskutt i industrien

Et av problemene med klimafondet for industrien slik Klimameldingen opprinnelig la an til, var at en stod i fare for å ikke kunne få uttelling fra det før i 2020. Dette er noe opposisjonen har endret, ved å kreve 10 milliarder allerede i 2013 og en samlet økning i potten.

– Den dummeste og samtidig enkleste måten å redusere utslippene på er å legge ned industrien. Det vil kun føre til karbonlekkasje, og færre grønne arbeidsplasser. Det er ingen tjent med. Derfor er det svært gledelig at opposisjonen har tatt innspillene både fra oss og norsk industri om å øke fondet, sier Lundberg.

Elefanten i rommet slipper unna

En av de største svakhetene ved klimameldingen var at den ikke adresserte petroleumsindustrien og ikke ville føre til reduserte utslipp herfra. Natur og Ungdom mener at også opposisjonen har sviktet på å holde Norges største forurenser ansvarlig.

– På petroleum er det ingen styrking av eksisterende punkt, i stedet for ber man om en utredning om en avgiftsendring som vil kunne føre til at det blir langt billigere å forurense. Her ser vi at Høyre har fått diktere forhandlingene og Norges største forurenser går fortsatt fri, avslutter Lundberg. klimamelding-aksjon 2012.jpg (content)