fbpx

Uttalelse: gi oss et miljøvalg!

08.01.2013 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever at stortingsvalget høsten 2013 blir et miljøvalg og at alle de politiske partiene viser miljøansvar i året som kommer.

Høstens stortingsvalg vil være avgjørende for den framtidige miljøpolitikken og for flere av de store miljøslagene framover. Natur og Ungdom har tre hovedkrav til alle de politiske partiene i forkant av årets valg:

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Den 11.mars 2011 vedtok Regjeringen å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja lukket for petroleumsvirksomhet i inneværende stortingsperiode. Avgjørelsen deres ble tatt på bakgrunn av at fagkunnskapen klart sier nei til en åpning av dette området. Den nye regjeringen vil på nytt måtte bestemme om kortsiktig profitt og forurensing settes over fornybare arbeidsplasser og fantastiske naturressurser. Natur og Ungdom krever at områdene fortsatt holdes lukket for petroleumsvirksomhet.

Ta vare på fjordene våre!

Økende mineralpriser og knapphet på ressurser gjør at den norske mineralnæringen er på frammarsj. Mineralnæringen kan være en viktig inntektskilde for Norge, men utvinningen av disse mineralene må skje på en bærekraftig måte, og ikke basere seg på at sårbare marine områder blir benyttet som avfallsplass. I løpet av året er det ventet at en avgjørelse om Førdefjorden sin framtid vil komme, men om det blir dagens regjering eller den neste regjeringen som sikrer en avgjørelse er fortsatt svært uklart. Natur og Ungdom krever at verken Førdefjorden eller andre norske fjorder brukes som avfallsplass for mineralnæringa.

Gi oss en jernbanesatsing som skinner!

Utbyggingen av jernbane i Norge går for tregt, og med dagens utbygningstempo vil det ta 30 år å bygge ut dobbeltsporet på InterCity-triangelet mellom Halden, Skien og Lillehammer. Transportsektoren står for en tredel av Norges samlede klimagassutslipp, og veitrafikken er den største bidragsyteren til disse utslippene. Derfor trengs det en storsatsning på dobbeltsporet jernbane, på bekostning av veitrafikken. Bare slik kan vi møte det økende transportbehovet og redusere klimagassutslippene. Natur og Ungdom krever at vi i årene som kommer får en togsatsing som skinner, at dobbeltspor på InterCity blir realisert i løpet av en tiårsperiode og at det bygges med høyhastighetsstandard.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte, krever at alle de politiske partiene tar miljøansvar og ikke ofrer den uvurderlige naturen vår eller verdens klima i jaget på kortsiktig og miljøfiendtlig profitt.