fbpx

Natur og Ungdoms krav til klimaforhandlingene i Doha

13.05.2013 av Even Olai Østvik Mjaaland

En ny global, forpliktende og ambisiøs klimåvtale må på plass for å løse verdens klimautfordringer. Mellom 26. november og 7. desember arrangeres det klimatoppmøte i Doha, Qatar. Her kan du lese Natur og Ungdoms krav til møtet.

Klimatoppmøtet COP17 i Durban 2011 vedtok å starte en prosess med å forhandle frem en ny klimaavtale som skal pålegge alle land utslippsforpliktelser. Dessverre skal ikke denne avtalen være ferdigforhandlet før i 2015, og vil tre i kraft først i 2020. FNs klimapanels anbefalinger er at man må nå en utslippstopp innen 2015 og at I-landene må kutte utslippene med mellom 25 og 40 prosent innen 2020 for å unngå en oppvarming på over to grader. Det er derfor viktig at det også i tiden før 2020 jobbes hardt med å sikre utslippskuttene som trengs for å møte FNs klimapanels anbefalinger. Norge må under klimatoppmøtet i Doha være en pådriver i arbeidet for økte ambisjoner. Det er også viktig at Norge øker ambisjonene på hjemmebane.
Natur og Ungdom krever at:

Norge som klimanasjon

 • Norge øker sitt mål til 40 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2020, sammenlignet med 1990-nivå
 • Taket på skogopptak på 3 millioner tonn videreføres

Kyoto-protokollen

 • Norge jobber for ambisjoner som møter FNs klimapanels anbefalinger i en ny forpliktelsesperiode av Kyoto-protokollen fra 2013. Dersom det vedtas en forpliktelsesperiode på åtte år, må det mekanismer på plass for å øke ambisjonsnivået underveis
 • Norge jobber aktivt for at statene som er med på Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode blir med videre
 • Norge jobber for en effektiv begrensning av overskuddskvotene fra første forpliktelsesperiode, for å hindre at disse undergraver utslippskutt

Durban-plattformen (ADP)

 • Norge jobber for at lukkingen av LCA-sporet først skjer etter at forhandlingsresultatene er sikret videre i klimaforhandlingene
 • Norge jobber for klare arbeidsplaner for prosessen mot en ny klimaavtale som skal ferdigforhandles i 2015
 • Norge jobber for at en ny klimaavtale skal være en top-down-avtale med bindende utslippsreduksjoner som oppfyller FNs klimapanels anbefalinger om utslippskutt
 • Norge jobber for at en ny klimaavtale skal baseres på prinsippet om felles, men differensiert ansvar

Finansiering

 • Norge jobber for innføring av nye innovative skatter, som for eksempel skattlegging av utslipp fra skips- og flytrafikk og skatt på finanstransaksjoner, for å sikre inntekter til Det Grønne Klimafondet
 • Norge er en pådriver for at rike land betaler for klimatilpasning og klimatiltak i fattige land. Overføringene må komme i tillegg til statenes bistandsmidler
 • Norge jobber for en oppskaleringsplan for klimafinansiering fra 2013 til 2020

Overføring av teknologi og klimatilpasning

 • Norge er en pådriver for at rike land overfører miljøvennlig teknologi til fattige land
 • Norge jobber mot patent på miljøvennlig teknologi
 • Norge satser på utvikling av miljøteknologi, som karbonfangst og -lagring