fbpx

– Ta livet av oljefanten!

24.03.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Lekkasjene fra den kommende delrapporten fra FNs klimapanel forteller om fare for ekstreme konsekvenser av klimændingene som matkrise og klimaflyktninger. Natur og Ungdom krever at Norge tar ansvar for økt klimainnsats.

Klimarettferdighet

Klimaflyktninger har i dag svært få eller ingen juridiske rettigheter, og finansiering av erstatning for tap og skade som følge av klimaendringer er et kontroversielt tema internasjonalt. Natur og Ungdom krever at Norge og vesten tar ansvar for skadene som allerede har skjedd.

–    Lekkasjene skriker etter klimahandling. Vi må kutte utslipp i voldsom skala for å unngå de verste skadene, men vi må også finansiere tap og skade som allerede har skjedd og skjer i dag. Det er hevet over en hver tvil at det er gjort dyp urett mot dem disse konsekvensene i første omgang vil ramme, vi må ha klimarettferdighet, sier Tale Ellingvåg, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Norske klimamål

I år skal Norge sette nye klimamål som skal gjelde etter 2020. Disse skal inngå i en ny internasjonal klimaavtale som skal ferdigstilles på klimatoppmøtet i Paris i 2015. Natur og Ungdom ber Norge øke ambisjonsnivået.

–      Dette viser tydelig at det vi gjør i dag ikke er nok. Jeg regner med at norske myndigheter skjønner hvor viktige disse nyhetene er, og setter ambisjonsnivået på klimamål og innsats deretter. Når man ser at vi sliter så inderlig med å nå dagens uambisiøse mål kan man imidlertid begynne å lure, fortsetter Ellingvåg

Norske klimagassutslipp

I det norske klimaregnskapet regnes ikke utslipp av eksportert norsk olje og gass inn. Natur og Ungdom mener dette gir et kunstig lavt bilde av nivået på norske klimagassutslipp, og mener utvinningstempoet på norsk sokkel må gå ned.

–    Hvis Tine, Siv og Erna vil ha et hett tips fra en enkel aktivist som meg, ville jeg råde dem til å ta livet av elefanten i rommet. Utvinningstempoet på norsk olje og gass må ned. Vi har ingen rett til å tjene penger på enda mer klimagassutslipp, avslutter Ellingvåg

Relevante nyheter