fbpx

– Erna presenterer symptombehandling, ikke sykdomsbehandling!

23.09.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

I dag talte Erna Solberg for verdenssamfunnet i New York. Der var ledere fra land over hele verden samlet. Natur og Ungdom applauderer at Erna vil forplikte seg til å kutte utslipp av kortlivede klimagasser som metan, men mener hun likevel ikke tar tak der det virkelig trengs. – Symptombehandling, ikke sykdomsbehandling, sier NU-leder Arnstein Vestre

Utslippene av metan kommer hovedsakelig fra produksjon av olje og gass og fra landbruket. Miljødirektoratet utarbeidet i mars rapporten som understøtter initiativet.

–        Dette er et godt tiltak for å få ned utslippene på kort sikt, men på lang sikt vil holder det dessverre ikke. Miljødirektoratet, som har utarbeidet rapporten som støtter initiativet, påpeker selv at det er kutt i CO2-utslippene som til slutt vil redde klimaet, og det er her Erna må gå foran om hun ønsker at Norge skal stå fremst som klimanasjon, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Nye tall fra Global Carbon Project (GPC) viser at utslippene av klimagasser i verden i fjor økte, noe som minsker sjansene for å nå togradersmålet dramatisk. Dette gjør at presset på verdens ledere har økt kraftig i forkant av Ban Ki Moon-toppmøtet.

–        Erna Solberg må tørre å behandle sykdommen og ikke bare symptomene, det betyr å kutte i olje- og gassproduksjonen – ikke bare utslippene fra sokkelen. De utslippene vi i Norge står for gjennom eksport av olje og gass tilsvarer Brasils eller Canadas utslipp. Det er et ansvar vi må kjenne på, sier Vestre.

Hovedtrekkene i Ernas tale var en global avtale om kutt av metan, en videre regnskogsatsning og 200 millioner til Det Grønne Klimafondet. Natur og Ungdom ønsker midlene til klimafondet velkommen, men etterspør ytterligere virkemidler for en grønn omstilling.

–        Omstillingen krever et bredt spekter av virkemidler. Investeringene i pensjonsfondet må bli grønne og vi må vi få til omstilling i Norge. Den siste tidas oppsigelser i olje- og gassindustrien viser at vi må starte med en utfasing av den næringa som er Norges største forurenser. Det gjør vi best ved å legge til rette for sosialt-, økonomisk og økologisk bærekraftige klimajobber nå, avslutter Vestre.

Notes:

Summary of proposed action plan for Norwegian emissons of short lived climate forcers, Miljødirektoratet, 2014: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M135/M135.pdf

Klimaforsker, CICERO, Glen Peters om klimagassutslipp på størrelse med Brasil og Canada: http://www.klassekampen.no/article/20140920/ARTICLE/140929997

CICIEROs artikkel om GPC-tall, 22.09.2014

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12062

Kampanjen “Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!” initiert av fagbevegelse, kirke og miljøbevegelsehttp://broentilframtiden.no

For mer info, kontakt: Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom: 48268249

Relevante nyheter