fbpx

Klimaendringene er her nå – Regjeringen må ta ansvar

12.10.2015 av Even Olai Østvik Mjaaland

Uttalelse fra Natur og Ungdom, vedtatt av sentralstyret 24.10.15
Natur og Ungdom krever mer penger til klimatilpasning både i Norge og Internasjonalt. Etter snart 50 år med oljevirksomhet har Norge i dag et enormt ansvar for å hjelpe fattigere land med å imøtekomme klimaendringene. Det må skje både gjennom klimatilpasning, men også gjennom erstatning av tap og skade. Vi ser også at vi må begynne å ruste oss opp til å møte klimaendringene har på hjemmebane i Norge. Dette krever mer penger!

Norges ansvar og internasjonal solidaritet
Norge har i nesten 50 år tjent oss rike på å pumpe opp forurensende olje og gass, og har derfor blant verdens største klimaavtrykk per innbygger. Når man i dag allerede ser at klimaendringene begynner å sette spor i land i det globale sør er det vår plikt å hjelpe. De landene som merker de mest ekstreme konsekvensene av klimaendringene er i all hovedsak ikke de som kan stilles til ansvar for å ha skapt dem. På samme måte slipper land som historisk har stått for enorme klimagassutslipp billig unna konsekvensene av sine handlinger. Dette er grunnleggende urettferdig. Rike, vestlige land må ansvarliggjøres når det kommer til å imøtekomme klimaendringer i det globale sør, samt å betale erstatning for tap og skade fra klimakatastrofer som allerede har inntruffet.

Fra 2020 har verdens rike land lovet å bevilge 100 milliarder dollar i året til det Grønne klimafondet, et fond som blant annet skal finansiere klimatilpasningstiltak i fattige land, i tillegg til tiltak for utslippskutt. Norge har i dag forpliktet seg til å betale 1,6 milliarder kroner inn til fondet innen 2018.

Natur og Ungdom krever at Norge viser mer ambisjon og øker denne summen til 1% av BNI, eller om lag 32 milliarder årlig. Norge må også være en sterkere stemme når det kommer til å løfte debatten om å gi økonomisk erstatning for tap og skade i katastroferammede land. Klimaendringene er her allerede, og for katastroferammede land er de blitt en enorm økonomisk byrde.

Klimaendringer i Norge
Miljødirektoratet presenterte tirsdag den 22. september en rapport som viser situasjonen i Norge i 2100 dersom man ikke klarer å stoppe våre klimagassutslipp. Resultatene fra rapporten peker mot en våtere framtid med et økt havnivå, mer regn og flere flommer. Klimaendringer i Norge hører likevel ikke bare til fremtiden; de er her allerede. Blant annet Samene, Norges urfolk, merker allerede konsekvensene av dette. Norge er ikke rustet til å møte utfordringene klimaendringene medbringer.

Natur og Ungdom krever at det gis mer øremerkede midler til klimatilpasning i norske kommuner, at man får gode statlige støtteordninger for klimatilpasning i landbruket, at klimatilpasning legges inn i kommuneplanene, og at nye samferdselsprosjekter bygges for å tåle et mer ekstremt klima. Det må også utarbeides en nasjonal strategi for å håndtere klimaendringer, der det legges vekt på hvordan man skal verne om matjord, sårbar natur, truede arter og samenes tradisjonelle levemåte.

Utslippskutt
Det viktigste tiltaket Norge kan gjøre for å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene er å hindre dem fra å skje. Det største tiltaket vi kan bidra med er å holde vår olje i bakken. Vi må på lang sikt avvikle vår oljenæring, og erstatte den med fornybar energi, bærekraftige primærnæringer og grønn industri. Dette krever politikere som tar ansvar!

At man snakker om å ruste seg opp til å imøtekomme klimaendringene må ikke bety at man gir opp håpet om å stanse dem. Norge må stå fram som et forbilde for resten av verdens rike land både når det kommer til å møte klimaendringene nasjonal og internasjonalt, og når det kommer til å hindre de verste konsekvensene fra å bli en realitet. Å ta de riktige valgene i dag kan redde millioner av menneskeliv i fremtiden.