fbpx

Avduket isskulptur før historisk klimarettssak

13.11.2017 av Natur og Ungdom

For første gang i historien skal norsk rettsvesen ta stilling til om åpning for ny oljeboring bryter med miljøparagrafen i Grunnloven. På en pressekonferanse mandag avduket Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Greenpeace en isskulptur som skal stå foran Oslo tingrett under klimarettssaken.

Pressemelding sendt til media 13.11.17

Tirsdag 14. november starter klimarettssaken der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpning for oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp i søksmålet og skal også møte i retten.

 

– Vi er bekymret for at politikerne ikke tar klimautfordringene på alvor og at vi står i fare for å ødelegge framtida vår. Staten har ansvaret for framtidige generasjoners rett til et godt miljø, derfor er det uansvarlig å bore etter mer olje i Barentshavet, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

 

Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

 

– Vi forventer at staten vil ta denne rettssaken på dypeste alvor. Klimasøksmålet er folkets rettssak og vi tar staten til retten på vegne av folket. Det er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

 

Avduket isskulptur

 

På en pressekonferanse mandag avduket saksøkerne en isskulptur som skal stå foran Oslo tingrett under klimarettssaken. Skulpturen er laget av kunstner Peder Istad.

 

De tre organisasjonene som står bak klimasøksmålet representerer til sammen nesten 30 000 mennesker. I tillegg har over 400 000 mennesker verden over uttrykt sin støtte til søksmålet i en underskriftskampanje.

 

Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016 gjennom 23. konsesjonsrunde. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i framtida.

 

Praktisk info

I forbindelse med rettssaken vil det foregå mange arrangementer rundt omkring i Oslo. Her er program for arrangementer under klimarettssaksukene.

 

Rettssaken er åpen for presse og publikum. Unntatt vitneforklaringene blir hele rettssaken streamet live på facebook-siden til Klimasøksmål Arktis.

 

Retten kommer til å bruke mellom fire og tolv uker på å avsi dommen.

Mer informasjon om rettssaken og saksdokumenter finnes her.

Relevante nyheter


  • – Avtale med høye mål krever oljestopp i Norge

    Lørdag presenterte Frankrike rammene til forslaget til ny klimaavtale i Paris. I avtalen ligger det an til et 1,5-gradersmål. - Et 1,5-gradersmål krever at Norge stopper oljefesten i Arktis, sier NU-leder Arnstein Vestre