fbpx

Klimameldinga: Et godt startskudd

08.01.2021 av Therese Hugstmyr Woie

Endelig kom planen som skulle fortelle hvordan Norge kan nå sine klimaforpliktelser. Planen er et stort, etterlengtet steg i norsk klimapolitikk. Men den mangler sikre klimakutt, som energisparing og kutt i bil- og flytrafikk.

I dag fredag, samme dag som Natur og Ungdom starter sitt landsmøte, lanserte regjeringa sin klimaplan, for hvordan Norge kan kutte 40 – 45 prosent av alle «ikke kvotepliktige» utslipp. Ikke kvotepliktige utslipp er utslippene som ikke er omfattet av EUs kvotesystem, og utgjør omtrent halvparten av alle utslipp i Norge.

Planen kommer i tillegg med noen tiltak for kvotepliktige utslipp, som økt CO2-pris. Det er veldig bra at regjeringa også presenterer tiltak i kvotepliktig sektor, men vi skulle ønske det var flere. Planen tar ikke opp utslippene fra norsk olje og gass som brennes i utlandet, som tilsvarer 10 ganger mer utslipp enn alle utslipp i Norge til sammen.

Likevel mener Therese Hugstmyr Woie, leder av Natur og Ungdom, at planen er en god start. Regjeringa foreslår en CO2-pris som skal øke fast til 2000 kr. per tonn CO2 i 2030. Dette er i tråd med anbefalingen fra Miljødirektoratet, og vi tror en slik avgift kan bidra til et taktskifte i norsk klimapolitikk. Vi er også glad for at planen legger opp til mer arealeffektive og klimasmarte byområder.

Samtidig er klimaplanen avhengig av tekniske løsninger på miljøproblemene. Det er en betydelig svakhet med meldingen. For det første vet vi ikke med sikkerhet at teknologiene vil fungere, for det andre krever de mer fornybar energiproduksjon. Det betyr enten at Norge må produsere mer fornybar energi, eller at vi må importere strøm. En lettere, billigere og tryggere løsning, ville vært å gå inn for reduksjon i bil- og flytrafikken, og en utfasing av oljeproduksjon, som bruker utrolig mye energi. Nå er vi spent på hva de andre partiene på Stortinget mener.

Dette er Thereses kommentarer til pressen:

– Klimaplanen er et godt startskudd, men de har ikke gått langt nok til at vi kaller dette en miljøseier. Det er flere lyspunkt som vi har jobba for lenge, som økning i C02-avgift og tiltak for byområder uten vekst i personbiltransport. Det vi savner mest i meldinga er fokus på energisparing og reduksjon av flyreiser og godstransport på veiene. Det finnes ikke nok natur eller fornybar energi til at alle skal velge en så energikrevende og arealkrevende klimaløsning som regjeringa gjør her, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Vi er glade for å ha fått en klimaplan vi kan følge opp og som kan forplikte regjeringa. Norge har for vane å vedta mål som ikke gjennomføres, men nå har Norge utsatt klimainnsatsen vår så lenge at vi har ikke råd til å vente med å gjennomføre denne planen. Det viktigste for oss nå er at tiltakene kommer i gang raskt. Jo raskere vi kutter utslipp, jo større positiv klimaeffekt har det, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Fremskritt på arealplanlegging
– En gladnyhet fra klimaplanen er et forsterka løfte om nullvekst i personbiltrafikken i byene. I dag sier klimaforliket kun at man skal ha nullvekst i de store byene, men i denne planen lover de at dette gjelder alle byområdene. Dette er helt nødvendig for å kunne fortette og skape klimasmarte byer, fordi bilene tar alt for mye plass allerede, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Energieffektivisering mangler helt
Klimaplanen legger opp til en vanvittig økning i energibehovet. Det virker som at regjeringa har glemt viktigheten av energisparing og effektivisering. Satsningen på elektriske fly, biler, båter og industri er bra – men det har en kostnad. For det første vet vi ikke med sikkerhet at teknologien vil fungere, for det andre krever det mer fornybar energiproduksjon. En lettere, billigere og tryggere løsning, ville vært å gå inn for reduksjon i bil- og flytrafikken, og en utfasing av oljeproduksjon, som bruker mye energi, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.