fbpx

Hovedfunnene fra FNs klimapanels rapport om virkninger, tilpasning og sårbarhet.

14.04.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

FNs klimapanel la 31. mars frem den andre delrapporten i det som skal bli panelets femte hovedrapport. Temæt for denne rapporten er konsekvenser av klimændringer, og hvordan samfunnet kan tilpasse seg til disse. Her kan du lese om de viktigste funnene til klimapanelet.

Klimaendringene er i gang, og man ser allerede nå at klimaendringene har alvorlige konskvenser for livet på jorda. Med dagens tempo i klimagassutslipp styrer verden mot en global oppvarming på mellom 3 – 4,5 grader, sammenliknet med før-industriell tid. Det må for en hver pris unngås. Hvis verden greier å nå målet om en oppvarming på maksimalt 2 grader vil det medføre store endringer i klimaet på jorden. Klimapanelet fastslår at det er de fattigste delene av verden som vil rammes hardest av disse endringen.

Den andre delrapporten oppsummerer klimaforskningen på konsekvensene av klimaendringer, og hvordan samfunnet kan tilpasse seg klimaendringene. Man ser i dag at klimaendringene påvirker natur og mennesker over hele verden. Hvis verden ikke greier å drastisk redusere klimagassutslippene vil matproduksjonen endres og reduseres, og livsgrunnlaget til millioner av mennesker vil endre seg dramatisk.

Konsekvensene om verden ikke begynner å redusere klimagassutslippene vil være dramatiske.

  • Verdens avlinger kan reduseres med 2 prosent for hvert tiår frem til 2100. Samtidig vil befolkningsveksten frem mot 2050 øke etterspørselen for mat med 14 prosent per tiår.
  • Afrika sør for Sahara vil oppleve et avlingstap på mellom 18 og 30 prosent.
  • Klimaendringene bidrar til artsutryddelse. Så mye som halvparten av verdens dyre- og plantearter står i fare for å forsvinne innen år 2100. Anslagene her varier mye.
  • Klimaendringene øker faren for mer og kraftigere ekstremvær som flom og tørke.
  • For hver grad kloden varmes opp vil tilgangen til rent vann reduseres for 7 prosent av verdens befolkning.
  • Innen år 2100 vil flere hundre millioner mennesker måtte flytte som følge av flom. Sørøst-Asia vil rammes spesielt hardt av dette.
  • Utviklingsland vil måtte bruke mellom 400 og 600 milliarder kroner årlig på å tilpasse seg klimaendringene.

Disse konsekvensene er dramatiske, og det er lett å bli pessimistisk med tanke på verdens framtid. Da er det viktig å trekke frem en annen viktig konklusjon klimapanelet har kommet frem til. Det er fortsatt ikke for sent å unngå de verste klimaendringene. Det begynner å haste, og verden må starte overgangen til et fossilfritt samfunn nå.

Her kan du lese mer om klimapanelets delrapporter

Miljødirektoratets oppsummering av andre delrapport

Hele den andre delrapporten

Natur og Ungdoms oppsummering av første delrapport

Relevante nyheter