fbpx
Kutt norske utslipp! Foto: Anna Olerud / Natur og Ungdom

Klimaendringer

01.06.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Lurer du på hva klimaendringene egentlig er og hvordan vi kan løse det? Les dette faktaarket!

Hva er klimaendringene?
I Natur og Ungdom snakker vi mye om klimaendringene. Vi bruker ofte mye tall og komplisert fakta. For å forstå hva vi snakker om er det viktig å være sikker på hva klimaendringene er og hva klima er. Klima er gjennomsnittsværet, altså vær over en lengre periode. En vårdag kan det være minusgrader, mens den neste dagen titter solen frem. Men ser man på hvordan været har utviklet seg over tid oppdager man forandringer. Det blir gradvis varmere på jorda.

 

Hva skyldes det?
98% av verdens klimaforskere sier at endringene  skyldes mennesker. Vi slipper ut klimagasser som karbondioksid, også kjent som CO2, som legger et slags lokk over jorda. Dette er viktig, for uten det hadde klimaet på jorda vært ulevelig kaldt. Problemet oppstår når det blir for mye klimagasser i atmosfæren. Når sola skinner på jorda stenges varmen for mye inne og varmer jorda for mye opp. Vi slipper ut klimagasser når vi forbrenner kull olje og gass, også kjent som fossile brensler. Dette forbrenner vi blant annet når vi kjører bil og fly.

 

Hva er konsekvensene av dette?
Det er mye som skjer med livet på jorda når den blir gradvis varmet opp. Jorda reagerer på klimaendringene ved ekstremvær som kraftig vind og flom. I tillegg opplever man flere steder kraftig tørke og folk mangler rent drikkevann. En annen følge av klimaendringene er at is smelter og at havet stiger. Du har kanskje hørt om klimaflyktninger? Dette er folk som ikke kan bo der de bor på grunn av klimaendringene. Kanskje de opplever at havet oversvømmer de opprinnelige hjemmene deres, eller at sterke stormer gjør stedet ulevelig.

 

Klimaendringene og urettferdighet
Du har kanskje hørt begreper klimarettferdighet? Det er dessverre ikke så mye klimarettferdighet i verden fordi de som slipper ut mest klimagasser ofte opplever minst konsekvenser av klimaendringene. Vi snakker ofte om det globale sør og det globale nord. Vi i det globale nord, Norge og andre land med stor rikdom i nord, forurenser mye, men har stor velstand og er plassert geografisk slik at konsekvensene blir mindre. Det globale sør, fattigere land som ofte ikke har bygget opp en industri, opplever store konsekvenser på grunn av mangel på velstand som beskytter dem og hvor de er plassert.

 

Hvordan reagerer naturen?
Det er ikke bare mennesker som sliter på grunn av klimaendringene. Vi utrydder også dyrelivet og naturmangfoldet rundt oss. Tall fra FNs klimapanel viser at en temperaturøkning på 1,5-2,5 grader fra førindustriell tid kan føre til at 20-30 prosent arter utryddes. Øker temperaturen 3-4 grader kan 40-70 prosent arter utryddes.

 

Hva kan vi gjøre?
Dette kan høres håpløst ut, men i dag er det mange som jobber mot klimaendringene, blant annet Natur og Ungdom. Vi jobber for at folk skal kjøre mindre bil og heller kjøre miljøvennlig transport, at vi skal slutte å pumpe opp så mye olje og gass som forurenser og for at politikerne skal ta riktige avgjørelser for en levelig klode i fremtiden.

Bli med oss i kampen – hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?