fbpx

Snart starter klimasøksmålet i USA

22.10.2018 av Lea Justine Nesheim

Dette faktaarket vil forklare kort hva søksmålet dreier seg om, om klimasøksmål som global trend, og litt om det amerikanske rettsvesenet.

Om saken
Juliana et al vs United States of America et al, er en rettssak hvor amerikanske myndigheter stevnes for brudd på unges rett til liv, frihet og eiendom, ved å unngå å fatte virksomme tiltak for å stanse klimaendringene. Saksøkerne består av 21 ungdommer og miljøorganisasjonen Earth Guardians, og gjøres på vegne av fremtidige generasjoner. Blant ungdommene er blant annet Kelsey Juliana og Xiuhtezcatl Martinez. Sistnevnte har fått mye norsk oppmerksomhet i forbindelse med saken, og har blant annet møtt på Skavlan. Saksøkerne får juridisk støtte fra den ideelle organisasjonen, Our Childrens Trust.

Saksøkerne hevder at å forvalte naturen er en av statens grunnleggende oppgaver, og at klimaendringer er et alvorlig brudd på dette. På den måten har staten brutt den grunnleggende samfunnskontrakten. Om saksøkerne får det som de vil, vil det kunne få store konsekvenser amerikansk klimapolitikk.

Saken ble først levert til distriktsdomstolen i Oregon i 2015 men har blitt utsatt en rekke ganger på grunn av myndighetenes forsøk på å få saken avvist. Siste forsøk på å få saken avvist ble stanset av høyesterett i USA 30. Juli i år. Det er representanter fra Trump-administrasjonen som har forsøkt å hindre saken å komme til retten.

Utsatt av myndighetene
Rettssaken skulle startet 29. oktober 2018 i distriktsdomstolen i Oregon og er ventet å vare i ca 50 dager. Men for andre gang på tre måneder, har amerikanske myndigheter bedt amerikansk høyesterett om å omgå den ordinære rettsprosessen, og stanse rettssaken hvor staten selv er anklaget. Dette skjedde 18. Oktober. Det virker sannsynlig at rettssaken blir utsatt.

Klimasøksmål som global trend
Søksmålet er en del av en global bølge av klimasøksmål. En god artikkel om det her. Vi ser saker i blant annet India, Uganda, England, Irland, Belgia og Portugal. I Nederland vant nettopp Urgenda andre runde i retten, og pålegger staten å kutte sine utslipp med minst 25 prosent innen 2020. I Norge har Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkt den norske staten for brudd på grunnlovens miljøparagraf 112, for utdelingen av nye oljelisenser i Barentshavet.

Litt om USAs rettsvesen
Rettsaken finner sted i distriktsdomstolen (District Court). Dommen vil så kunne ankes til ankedomstolen (Court of Appeals), før den går til høyesterett (Supreme Court). I USA har myndighetene anledning til å spørre høyesterett om å stanse eller utsette en rettsprosess, gjennom en “memandus”, en juridisk ordre.

 

Mer om saken så langt og myndighetenes forsøk på å få den avvist her.

Kronikk på Ytring her.

Wikipedia-side om søksmålet her.

Jevnlige oppdateringer om saken fra Our Children’s Trust her