fbpx

Redd elvene!

06.05.2015 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er tilstede på Ekstremsportveko i Voss i forbindelse med at kampanjen Redd Elvene arrangerer debatt om vassdragsvern.

Sammen med Naturvernforbundet, Padleforbundet, Den Norske Turistforening og DNT ung arrangerer Natur og Ungdom i dag debatt om vassdragsvern og Raundalselva under Ekstremsportveko.

Raundalselva er et av de største vassdragene på Vestlandet og det største i Voss kommune. Vassdraget er nasjonalt viktig fordi det er et av de få nesten inngrepsfrie større vassdrag på Vestlandet. I 1986 ble derfor Raundalselva, Strondaelva og Bordalselv vernet gjennom verneplan III. Begrunnelsen for vernet var blant annet stort naturmangfold knyttet til elveløpet, spennende geologi, landskapsformene og mangfoldet av dyr og planter både i og rundt elva, store kulturminneverdier og rikt friluftsliv.

– Naturmangfoldet i Norge er under hardt press, særlig gjelder dette for vassdragsnaturen. To tredeler av de store norske vassdragene er allerede utbygd. Fortsetter vi å bygge ut flere vassdrag, vil vi ende opp med å miste unik og rik natur, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom, som er tilstede i Voss.

Kommunestyret i Voss vedtok nylig at de vil arbeide for å oppheve vernet av elva for å kunne bygge  ut vannkraft. Dette kan bety at hele den nasjonale verneplanen for vannkraft vil stå i fare.

– Dersom denne saken ender med at vernet av Raundalselva oppheves vil alle vernevedtak kunne vurderes på nytt. Da vil hele den nasjonale verneplanen stå i fare og naturmangfoldet i vassdragene gå en usikker tid i møte, sier Elvevold.

I kveld arrangerer kampanjen Redd Elvene (Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Padleforbundet, Den Norske Turistforening og DNT ung) debatt på Voss Kulturhus om Raundalselva.