fbpx
Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre

Ny stortingsmelding om naturmangfold: Tomme ord – naturen krever handling nå!

18.12.2015 av Even Olai Østvik Mjaaland

En ny Stortingsmelding om naturmangfold ble lagt fram i dag. Det er hele 14 år siden sist. På alle de årene skulle man tro at Regjeringen viste større handlingskraft. Natur og Ungdom mener teksten gjennomsyres av flott ord, men lite tiltak for hvordan tap av biologisk mangfold skal stanses innen 2020.

– For å sikre en rik og mangfoldig natur, og en natur som gir oss det vi trenger av rent vann, frisk luft og trygg mat, må vi ta vare på artsmangfoldet. Naturmangfoldet er jordens ”immunforsvar og livsforsikring” mot store miljøendringer som nettopp menneskapte klimaendringer, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

2015 var fristen Norge ble gitt, etter FNs konvensjon om biologisk mangfold, for å legge fram en handlingsplan som viser hvordan vi skal stanse tapet av naturmangfold.

Skogvernmålet svarer ikke til internasjonale forpliktelser
Regjeringen har ikke fremmet forslag til skogvernmål, annet enn å si at skogvernet skal økes. Det skjer samme dag som et flertall på Stortinget påpeker at forskerne sier at vi trenger å verne 10 prosent av den produktive skogen.

– Norske skoger er helt avgjørende for en friskmeldt jord. Skog er mer enn bare mange trær. Den norske skogen er en del av verdens største skogøkosystem og verdens største karbonlager. Den er hjem for halvparten av de truete og nær truete artene. Skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020 må Regjeringa legge fram et tydelig mål om hvor mye skog som skal vernes, sier Vestre.

– Regjeringa må opp med boksehanskene. Norge har bare vernet 2,9 prosent av skogen. For å redde naturmangfoldet og for å holde det vi er lovet gjennom internasjonale forpliktelser må Norge verne 10 % av skogen før 2020. Med dagens skogverntempo vil Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ha fylt 82 år før Norge når målet om 10 prosent skogvern. Og det vil være mer enn tretti år for sent, avslutter Vestre.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:

Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom: 48268249

Helene Lind Jensen, naturvernutvalget til Natur og Ungdom: 93205982