fbpx
Ingen grønne skoger uten gull. Foto: Line Lønning / Natur og Ungdom

Ingen grønne skoger uten gull

11.03.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Natur og Ungdom har sammen med en rekke andre organisasjoner sendt brev til regjeringen for å kreve mere penger til vern av skog. Organisasjonene som samlet har over en million medlemmer ber regjeringen om 150 millioner til frivillig skogvern.

Brevet kan du lese her.

 

Organisasjoner for industri, skogeiere, friluftsliv og miljøvern med felles krav til regjeringen:

Regjeringen må prioritere vern av skog

Til tross for nesten doblet skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til frivillig vern av skog. Derfor ber en unik allianse av organisasjoner, med over en million medlemmer i ryggen, regjeringen øke skogvernbudsjettet for 2014 og sette av 150 millioner kroner til frivillig skogvern i revidert statsbudsjett.

Etter at Miljøverndepartementet i fjor stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger, sendte organisasjonene brev til regjeringen og ba om økt skogvernbudsjett. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 231 millioner kroner for 2013, et historisk høyt norsk skogvernbudsjett.

– Det koster penger å verne skog. Vi er glade for økningen i årets skogvernbudsjett, men det er langt fra nok. Skal vi bevare de unike norske skogene må regjeringen sette av mer penger, sier generalsekretær i WWF Nina Jensen.

Regjeringen har i flere år kunnet verne skog uten store konflikter gjennom ordningen med frivillig vern. Men nå er det stopp i skogvernet og skogeiere som frivillig vil verne skog må vente i flere år på vernevedtak. Dette til tross for at regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes. Om neste års budsjett holdes på samme nivå som i år vil fortsatt etterslep gjøre at nytt frivillig vern ikke vil kunne inngås før til høsten 2014.

– Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern av skog er det viktig at saksbehandlingstiden ikke blir for lang. Før 2012 var den ca. 3 år. Nå nærmer den seg 5 år. Det er for lang tid, og det er derfor viktig at staten følger opp med nødvendige midler, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Gudbrand Kvaal.

Med en økning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett, vil nye avtaler om frivillig vern kunne inngås høsten 2013 og norsk skogvern komme på rett kjøl og saksbehandlingstiden igjen komme ned på et akseptabelt nivå. Norsk skogindustri har i en årrekke bedt norske miljømyndigheter om å øke skogvernet, både gjennom brev og direkte møter.

– Manglende skogvern er en utfordring for industrien fordi utenlandske kjøpere stiller strenge miljøkrav. Økt skogvern er en forutsetning for at industrien skal kunne levere bærekraftige produkter fra skogen, sier Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Stortinget vedtok 2004 å øke skogvernet. Det skulle gjøres gjennom vern av offentlig eiet skog og frivillig vern. Til nå er det vernet 138 områder gjennom ordningen frivillig vern. Samlet nytt verneareal er 630.350 dekar, hvorav ca 320.800 er produktiv skog. For tiden arbeides det med ca 200 nye områder som kan vernes om staten øker bevilgningen til frivillig vern av skog.