fbpx

– Tida for giftskandaler er over

11.05.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

I dag ga Miljødirektoratet sin vurdering av hvor et nytt, nasjonalt deponi for farlig avfall bør ligge. Natur og Ungdom mener det bør stilles ekstremt strenge krav til det nye deponiet.

Miljødirektoratet anbefalte Dalen gruver i Brevik, eller eventuelt i gruvene i Rekefjord i Sokndal, som lokasjon for det nye deponiet. Regjeringa skal nå ta den endelige beslutningen. Natur og Ungdom mener det bør stilles ekstremt strenge krav til det nye deponiet.

– Det nye deponiet må være sikkert som banken. Transport og deponering av avfallet må ikke føre til giftutslipp. Tida for giftskandaler er over, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Dagens deponi på Langøya i Vestfold anslås å være fullt i 2022, mye tidligere enn beregna. Grunnen er at myndighetene har latt avfallsselskapet NOAH kjøpe utenlandsk avfall, og deponiet er blitt raskt fylt opp.

– Et nytt deponi medfører både naturinngrep og risiko for uhell på et nytt sted. Import og eksport av farlig avfall bør ikke være lov, slik at vi unngår den samme situasjonen igjen om kort tid, sier Skjoldvær.

Forskere fra Norsk Institutt for Luftforskning og Norges Geotekniske Institutt tok sommeren 2015 prøver i lufta over Langøyadeponiet. Mengdene av blant annet PCB var flere hundre ganger høyere enn normalt.

– Det nye deponiet blir lukka inne i ei gruve, men eksempelet viser hvor galt det kan gå når avfall ikke håndteres bra nok. Informasjon om hvor avfallet kommer fra, og hva det består av, må være tydelig og åpen. Konsekvensutredning og overvåkning må gjøres av en uavhengig aktør, ikke avfallsselskapet som skal tjene penger på deponiet, sier Skjoldvær.

Natur og Ungdom mener at mengdene avfall samfunnet vårt produserer bør minskes betraktelig, og at alt avfall bør gjenvinnes. Deponi må gjøres unødvendig. Likevel er det en realitet at Norge snart trenger et nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Norge må ta ansvar for det farlige avfallet vi selv produserer, mener de. Da må miljøsikkerhet settes først når nytt deponi anlegges. En potensiell giftskandale er fullstendig uaktuelt, både i Brevik og i Rekefjord.

For mer info om saken, kontakt:
Anna Olerud, sentralstyremedlem: 99112932 // annao@nu.no
Gaute Eiterjord, 1. nestleder: 46892288 //gautee@nu.no