fbpx
Ingrid Skjoldvær fjernes av politiet

Gruveaksjonister i retten

29.11.2016 av Natur og Ungdom

I dag 29. november starter rettsakene mot de første aksjonistene som lenket seg mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i retten.

Selskapet Nordic Mining fikk i april 2015 tillatelse til gruvedrift fra Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. I tillegg fikk selskapet tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Gruven har møtt sterke protester fra blant andre Havforskningsinstituttet, fiskeriorganisasjoner, lokalt næringsliv og miljøbevegelsen. Deponiplanene i Førdefjorden har blitt kalt den største planlagte miljøkatastrofen i nyere norsk tid. I februar i år deltok over 100 mennesker i sivilt ulydige aksjoner ved Førdefjorden. De over 60 aksjonistene som ikke har godtatt bøtene fra aksjonene må nå møte i retten i Førde.

 

 • Myndighetene driver med miljøkriminalitet når de tillater at Nordic Mining får dumpe 250 millioner tonn gruveavfall rett i Førdefjorden, en av våre mest artsrike og verdifulle fjorder. Konsekvensene av lignende prosjekter i andre fjorder gjør oss svært bekymret, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom som skal møte i retten.

 

Etter aksjonene har størsteparten av aksjonistene ikke betalt sine bøter enda, og må møte i retten. Nå skal de 9 første aksjonistene møte i Fjordane tingrett. Aksjonistene har fått bøter på 12 000 kroner hver, men fastholder at de lenket seg fast i sterk bekymring for hva et gruvedeponi i Førdefjorden vil gjøre med livet i fjorden. Blant aksjonistene som skal i retten er leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær og leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

 

 • Jeg kan ikke stå og se på at regjeringa med miljøminister Vidar Helgesen i spissen får fylle Førdefjorden med gruveslam og kjemikalier, mot tilrådningene fra våre fremste havforskere miljøorganisasjoner, lokalbefolkning og næringsliv. Sivil ulydighet er alvorlig steg å ta, men noen ganger nødvendig når de miljøfaglige rådene blir så grundig overkjørt, sier Ingrid Skjoldvær.

 

Rettssaken starter tirsdag 29. november, og går ut uken i Fjordane tingrett i Førde. Det arrangeres støttemarkeringer både i Oslo og i Førde onsdag 30. november. I Oslo arrangeres det fakkeltog foran Stortinget med appeller til støtte for aksjonistene. I Førde arrangeres det markering med konsert med Einar Stray, i tillegg til appeller fra flere organisasjoner og partier.

 

Rettssaken er åpen for media.

Relevante nyheter


 • – Dette er ikke det siste Nordic Mining har sett av oss

  Denne uken er 250 ungdommer fra hele landet samlet til sommerleir ved Førdefjorden. I dag ble sommerleiren åpnet i Vevring. I løpet av én uke vil ungdommen oppleve den unike naturen langs fjorden, enten i kajakk, på fisketur, eller i lenker på Engebøfjellet.


 • Dette har skjedd på aksjonane for Førdefjorden

  Aksjonistar hindra arbeidet til gruvelselskapet Nordic Mining i tre veker, i den lengste sivilt ulydige aksjonen i nyare tid. Her kan du lese alt som har skjedd på aksjonane mot dumping i Førdejorden.


 • Støtt fjordaksjonene

  I februar aksjonerte over hundre miljøvernere og lokale på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, mot Nordic Minings prøveboring. Sjekk under hvordan du kan bidra til å støtte de som aksjonerte!


 • Førdefjorden – Avfallsplass for gruveindustrien?

  Selskapet Nordic Mining fikk 17.04 tillatelse fra klima- og miljødepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining har fått tillatelse om å deponere store deler av avgangsmassen fra gruven i et fjorddeponi i Førdefjorden. Kommunestyrene i de berørte kommunene Askvoll og Naustdal har begge vedtatt Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi. Fiskeridirektoratet avd. Vest har kommet med en innsigelse i saken. Nå klager både miljøbevegelsen og formannskapet i Førde inn saken for EFTA-domstolen.