fbpx
Illustrasjonsbilde oljeplattform

– Kom deg tilbake på skolebenken

17.08.2012 av Even Olai Østvik Mjaaland

Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.

Da Statoil delte ut borekontrakter tidligere i vår, tok Odfjell Drilling en stor andel av dem. I både Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad gjør Lieungh det klart at Odfjell Drilling nå vil inn i arktiske strøk med sine rigger. Til Stavanger Aftenblad sier Lieungh i dag at oljeboring i Arktisk er like trygt som andre steder og at han «ikke henger seg på bildet av søte isbjørner».

 – Dette er et helt håpløst utspill av Lieung. Ikke bare viser han en manglende faktaforståelse og risikoforståelse, men i tillegg forsøker han å avspise hele debatten om oljeboring i noen av de mest sårbare havområdene våre med «søte isbjørner», sier leder av Natur og Ungdom, Silje Lundberg.

I fjor var det et oppslag i Teknisk Ukeblad som satte fokus nettopp på utfordringene knyttet til oljeboring i  arktiske strøk. Da uttalte forsker ved Bjerknessenteret, Lars Henrik Smedsrud, «Når man kommer nær isgrensen får man sterke vinder som kommer plutselig. Det kan være vanskelig å være forberedt på dette. I tillegg er det en helt annen økologi i området».

I samme artikkel uttalte også Professor ved Universitetet i Stavanger Ove Tobias Gudmestad at «Hvis det er ti centimeter is som dekker alt utstyret vil det ikke fungere. Også støttefartøy til innretningene må være forberedt på ising. Samlet sett betyr utfordringene at de som skal lede prosjektene i arktiske strøk må ta inn over seg at ting tar lengre tid, etter som konsekvensene av uhell er større»

– Lieungh sine uttalelser viser en manglende risikoforståelse som kan vise seg å være svært farlig for fremtidige boreoperasjoner i arktisk. Her håper jeg Odfjell Drilling er på kollisjonskurs med resten av oljebransjen og at de tar inn over seg at det er knyttet større risiko til arktisk boring og at man faktisk lytter til rådene og bekymringene rundt de klimatiske utfordringene, sier Lundberg og avslutter med en klar anbefaling til Odefjell-sjefen

– Det som i alle fall er klart er at Lieungh må komme seg tilbake til skolebenken før riggene hans skal nordover, ellers kan dette gå riktig så ille, avslutter Lundberg.