fbpx
10ting statoil

10 ting ved Statoil vi ikke er spesielt stolte av

04.06.2014 av Natur og Ungdom

I serien av reklamekampanjer for å grønnvaske den fossile virksomheten til Statoil, lanserte de for en tid tilbake en egen skrytenettside med ti ting de er ekstra stolte av. Men, baksiden av medaljen er Statoil langt fra like villige til å snakke om. Natur og Ungdom har derfor tatt på seg den vanskelige, men viktige oppgaven med å plukke ut de ti tingene vi synes er verst med Statoil, og lagd nettsiden 10ting.no.

  1. Statoil er det mest aggressive selskapet i jaget mot nord.

Statoil er det eneste oljeselskapet som har letelisenser i alle arktiske land. Det er jo slående ironisk at de klimaendringene Statoil har vært en stor bidragsyter til, nå åpner for å utvinne olje og gass nesten helt opp til Nordpolen. Mens verden prøver å finne løsningen på klimaproblemet, bruker Statoil, Norges nasjonale oljeselskap enorme ressurser på å lete etter enda mer klimaødeleggende olje og gass.

  1. Statoil bryter en internasjonal urfolkskonvensjon

Statoil har blitt kritisert for å bryte urfolks rettigheter når de utvinner forurensende tjæresand i Canada. Utvinningen er sært ødeleggende for lokale naturressurser. Tjæresand er i tillegg den mest klimafiendtlige måten å utvinne olje på, og slipper ut kreftfremkallende gifter.

  1. Statoil forlenger oljealderen med fossil forskning

Statoil skal i løpet av de neste fem årene sprøyte inn 450 millioner kroner til forskning gjennom avtaler med flere universiteter i Norge. Disse pengene skal være med å sikre interesser for begge parter, for Statoils del betyr dette økt oljeutvinning. På denne måten stjeler Statoil kloke hoder fra fornybarforskning, og forlenger oljealderen.

  1. Statoil driter i norske miljøkrav i utlandet

Statoil er involvert i Nigerias oljevirksomhet som regnes som en av verdens mest korrupte og forurensende. Her trenger selskapet ikke å forholde seg til norsk miljølovgivning, og befolkningen gis ingen innsyn eller påvirkningsmulighet i de miljømessige vurderingene som selskapene gjør.

  1. Statoil vil drive risikosport i Arktis

Statoil satte i sommer verdensrekord for nordlig oljeboring på Apollo i Barentshavet. Havområdene i Arktis har unike planter og dyr, som er ekstremt sårbare for klimaendringer. Et oljeutslipp ved iskanten vil få katastrofale konsekvenser for økosystemene der, samtidig vil det være umulig å rydde opp i på en tilfredsstillende måte.

  1. Statoil lærer ikke av egne feil

Statoil er ansvarlig for det nest største oljeutslippet i Norges historie. I 2007 lakk 4,4 millioner liter olje ut i sjøen ved plattformen Statfjord A på grunn av feil bruk av utstyr og manglende kontrollrutiner. Kun tilfeldigheter gjorde at utslippet ikke fikk påga lengre. Petroleumstilsynet uttalte i 2011 at det ikke virker som om Statoil har lært av tidligere ulykker.

  1. Statoil ødelegger for fiskerne

Statoil bruker, i likhet med andre oljeselskaper, seismikkskyting for å kartlegge hvor det finnes mer olje. De kraftige lydbølgene dreper fiskeyngel i umiddelbar nærhet og skremmer vekk fisk i en radius på nesten 34 kilometer fra området der det skytes seismikk. Dette truer fiskernes livsgrunnlag.

  1. Statoil bidrar med inntekt til diktaturer

Statoil er, eller har nylig vært involvert i åtte land som kan betegnes som enten diktatur eller en ettpartistat. I disse landene går oljeinntektene direkte til eliten, og folket får ikke være med på å bestemme hva de skal brukes til. Å bidra med virksomhet i korrupte regimer passer dårlig med Norges image som fredsnasjon.

  1. Statoil driver med miljøskadelig skifergass

Statoil er involvert i miljøskadelig skifergass i USA. I 2011 eksploderte en av gassbrønnene ved Statoils anlegg. Dette førte til at giftig borevæske forurenset drikkevannet til over 6 millioner mennesker i Maryland.

  1. Statoil er en storeksportør av klimagassutslipp

Statoil er den største produsenten av olje og gass på norsk sokkel. Tar man med klimagassutslipp knyttet til brenning av norsk olje og gass, er Norge ansvarlige for nesten 1,5 prosent av klimagassutslippene knyttet til fossil energi. Videre er Statoil ett av 90 selskaper som er ansvarlige for to tredjedeler av verdens menneskeskapte klimagassutslipp.

Best i klassen?                     

Når Helge Lund, Tord Lien og Tine Sundtoft ser denne listen lurer Natur og Ungdom på om de fortsatt kan snakke om Statoil på med samme stolthet? Og med disse faktaene på bordet, er det fortsatt 60-75 prosent av det norske folk som vil sitte igjen med et godt inntrykk av Statoil? Vi tror ikke det.
Da er det viktig å huske på at det er det norske folk som er hovedaksjonær i Statoil. Vi kan kreve at Statoil trekker seg ut tjæresandutvinning. Vi kan kreve at Statoil skal slutte å involvere seg i udemokratiske regimer. Vi kan kreve at Statoil ikke setter miljø og sikkerhet på spill i sitt farlige arktiske race. Vi kan kreve at oljealderen avsluttes. Det er ikke stilig å være best i en klasse med verstinger.