fbpx
Et sted går grensen iskanten aksjon

Regjeringen bør skamme seg

20.01.2015 av Natur og Ungdom

Tirsdag 20. januar utlyste regjeringen samtlige av de 61 foreslåtte nye leteblokker til oljeindustrien gjennom 23. konsesjonsrunde. Flesteparten av blokkene ligger i Barentshavet Sørøst, og regjeringen åpner med det nye havområder for oljeindustrien for første gang på 25 år. Natur og Ungdom raser og kaller utlysningen en katastrofe norsk klima- og nordområdepolitikk.

Over 40 av de utlyste blokkene har blitt frarådet lyst ut eller anbefalt utlyst med boretidsbegrensinger av Polarinstituttet og Miljødirektoratet. Dette på grunn av nærheten til iskantsonen og de ekstremt verdifulle, men sårbare økosystemene som finnes der.

– Statens egne miljøetater har slått fast at det er galskap å bore etter olje i det verdifulle og sårbare området rundt iskanten. Det har regjeringen fullstendig lukket ørene for. Skjer det en ulykke, finnes det ingen tilfredsstillende måte å rydde opp på. Denne utlysningen er en skam for norsk miljøpolitikk, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Åpningen kommer få dager etter at forskere fra University College of London i en rapport slo fast at at all olje nord for Polarsirkelen må bli liggende om verden skal klare å begrense temperaturøkningen på kloden til 2 grader. 54 de foreslåtte blokkene ligger nord for Polarsirkelen.

– Med denne konsesjonsrunden viser regjeringen at de fortsetter å lukke øynene for kunnskapen som sier at dersom vi skal unngå farlige klimaendringer, må vi la olja ligge i Barentshavet. FNs klimapanel har slått fast at om vi skal unngå farlige klimaendringer må to tredjedeler av den fossile energien ligge. Da er det meningsløst å lete etter mer, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

I 2014 forsterket Stortinget grunnlovens når de opprettet grunnlovens §112. Den sier “Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.” Videre sier paragrafen at “Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

– Vi mener 23. konsesjonsrunde helt klart strider med grunnlovens paragraf 112, og vi vil undersøke mulighetene for å stevne staten som en følge av regjeringens grovt uansvarlige politikk, avslutter Vestre.